Ook in 2022 meer voorschrijvingen van psychofarmaca aan jongere vrouwen

By | 15/09/2022

Begin 2021, tijdens de tweede lockdown in verband met de coronapandemie, nam het voorschrijven van geneesmiddelen tegen angst en depressie bij jongeren toe. Begin 2022, na opheffing van de coronamaatregelen, zien we nog altijd meer voorschrijvingen van deze middelen bij jonge vrouwen. Dit blijkt uit de derde meting van het Nivel naar voorschrijvingen van psychofarmaca in coronatijd.

In het project ‘Geneesmiddelenmonitor in coronatijd: voorschrijven en gebruik van medicatie‘ brengt het Nivel voor verschillende geneesmiddelen in kaart wat de effecten zijn van de corona-epidemie op het voorschrijven ervan door de huisarts én op het medicijngebruik door patiënten. De resultaten van ons onderzoek zijn nuttig voor zorgprofessionals, farmaceuten en beleidsmakers in de zorg.

Stijging voorschrijven antidepressivum uitsluitend bij jongeren en met name jonge vrouwen

In de tweede lockdown (najaar 2020-voorjaar 2021) kregen zowel jonge mannen als jonge vrouwen in 2021 gemiddeld vaker een antidepressivum voorgeschreven dan in 2019. Deze stijging zette in het eerste half jaar van 2022 door onder jonge vrouwen, terwijl de trend onder jonge mannen stabiliseerde. Dit beeld is in lijn met eerdere bevindingen van het Nivel, namelijk dat jonge vrouwen in 2021 vaker de huisarts bezochten met depressieve gevoelens en angst. Voor andere leeftijdsgroepen waren geen grote veranderingen te zien in voorschrijven krijgen van psychofarmaca tijdens coronapandemie.

Negatieve psychische gevolgen coronapandemie treffen jongeren het hardst

Het lijkt dat de negatieve psychische gevolgen van de coronapandemie en de maatregelen ter verspreiding van corona lang aanhouden, vooral invloed heeft op jongeren. Mogelijk spelen ook andere factoren een rol, zoals moeite met het vinden van betaalbare woonruimte of de oplopende inflatie waardoor alles duurder wordt. Het is belangrijk om oog te blijven houden voor de psychische gezondheid van jongeren. Ook is het van belang om, wanneer de angststoornis of depressie behandeld is, aandacht te besteden aan het geleidelijk afbouwen van antidepressiva. Dit om risico’s van langdurig antidepressivumgebruik te beperken.

Figuur: Totaal aantal jonge mannen en jonge vrouwen met een antidepressivumvoorschrift per 100.000 jongeren per week, in 2019, 2020, 2021 en 2022. Bekijk alle scores in de factsheet.

Figuur: Totaal aantal jonge mannen en jonge vrouwen met een antidepressivumvoorschrift per 100.000 jongeren per week, in 2019, 2020, 2021 en 2022. Bekijk alle scores in de factsheet.

Zevende factsheet project ‘Geneesmiddelenmonitor in coronatijd’

Inmiddels ondervinden we al meer dan twee jaar de gevolgen van (wisselende) maatregelen om de verspreiding van corona te voorkomen. Deze coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor ons dagelijks leven gehad, denk bijvoorbeeld aan de verplichte sociale isolatie. Met de ‘Geneesmiddelenmonitor in coronatijd’ monitort het Nivel het voorschrijven van geneesmiddelen door huisartsen tijdens de coronapandemie. Met het verschijnen van deze factsheet – over het voorschrijven van benzodiazepinen en antidepressiva, twee vormen van psychofarmaca – publiceren we de zevende publicatie in deze serie. Ga naar Geneesmiddelenmonitor in coronatijd: voorschrijven en gebruik van medicatie (onderdeel van onze rubriek Corona centraal) voor alle publicaties en informatie hieromtrent.

Over het onderzoek

Voor het vaststellen van de cijfers maken we gebruik van de gemiddeld 390 deelnemende huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze praktijken zijn representatief voor de Nederlandse huisartsenpraktijken.

Author: NIVEL

Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *