Ook in 2020 gastsprekers beschikbaar voor FTO ‘Medicijnresten uit water’

By | 08/01/2020

De speciale FTO-editie ‘Medicijnresten uit water’, die in 2019 van start ging, wordt wegens succes verlengd. Gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio zijn ook in 2020 beschikbaar om een presentatie te komen geven tijdens het FTO.

Medicijnresten uit water

Het FTO ‘Medicijnresten uit water biedt apothekers en huisartsen inzicht in wat zij kunnen doen om de hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater terug te dringen. Vorig jaar zijn 50 aanvragen voor deze FTO-special ingediend. In 2020 kunnen nog 30 aanmeldingen worden gehonoreerd, tot het maximum van 80 is bereikt.

FTO-special

De FTO-special geeft informatie over de landelijke ketenaanpak en de situatie in de eigen regio omtrent medicijnresten in het water. Hoe ziet de medicijnketen er in de praktijk uit? Wat werkt nu goed en wat zou goed kunnen gaan werken? Tegen welke problemen loopt het waterschap of drinkwaterbedrijf aan? Wat kunnen apothekers en huisartsen doen om de hoeveelheid medicijnresten in water te verminderen? Gastsprekers behandelen deze vragen tijdens het FTO.

Uitnodigen

Apothekers die een gastspreker van het waterschap of drinkwaterbedrijf willen uitnodigen voor hun FTO kunnen contact opnemen met Lotte Dietz, coördinator voor het FTO ‘Medicijnresten uit water’.

Zij kunnen een e-mail sturen met een voorkeursdatum en het aantal deelnemers aan het FTO naar lotte.dietz@van-waarde.com. Ook is zij telefonisch bereikbaar via 06-15459722.

De FTO ‘Medicijnresten uit water’ is een tijdelijke aanvulling op de reguliere FTO-module Geneesmiddelen en milieu. Deze module blijft gewoon beschikbaar.

140 ton humane medicijnresten in water

In Nederland komt jaarlijks naar schatting 140 ton humane medicijnresten via de rioolwaterzuivering in het oppervlaktewater terecht. Deze stoffen kunnen een negatief effect hebben op dieren die in het water leven en bemoeilijken de bereiding van drinkwater.

Om de hoeveelheid medicijnresten in oppervlakte- en grondwater terug te dringen, werkt de Rijksoverheid samen met een groot aantal partijen in de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *