Ook in 2017 subsidie voor dienstapotheken

By | 17/10/2016

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt ook in 2017 apotheken die ’s avonds, ’s nachts en in het weekend farmaceutische spoedzorg leveren. De tijdelijke subsidieregeling kent dezelfde voorwaarden als in 2016. Dit heeft VWS bekendgemaakt.

Met de regeling wil de minister te hoge eigen betalingen van patiënten aan farmaceutische spoedzorg voorkomen. Zorgverzekeraars kopen farmaceutische spoedzorg als maatschappelijke voorziening in tegen een kostendekkende vergoeding. In dunbevolkte gebieden worden doorgaans minder recepten verstrekt en zijn de kosten per recept hoger. Omdat de kosten voor patiënten onder het eigen risico vallen, kan dit resulteren in hoge eigen betalingen. Dit kan leiden tot het mijden van zorg, waardoor de kosten weer omhoog gaan. De subsidieregeling moet deze negatieve spiraal doorbreken, aldus het ministerie. De regeling zorgt ervoor dat farmaceutische spoedzorg patiënten per terhandstelling niet meer dan € 45 kost.

Dienstapotheken komen in aanmerking voor subsidie voor farmaceutische spoedzorg als de kosten voor de patiënt in 2017 de € 45 per terhandstelling (incl. btw) ontstijgen. Afspraken over het tarief zijn doorgaans exclusief btw. Dus indien het tarief voor de terhandstelling in de farmaceutische spoedzorg boven de € 42,45 (excl. btw) uitkomt, kan subsidie worden aangevraagd. De subsidie is gebaseerd op de begroting voor 2017. Als er nieuwe gegevens beschikbaar komen, kan de subsidie gedurende het jaar worden herijkt. Een nacalculatie van het subsidiebedrag volgt in 2018, zodra de daadwerkelijk gerealiseerde jaarcijfers 2017 bekend zijn.

Om het juiste bedrag van subsidie te bepalen, verzoekt het ministerie van VWS apothekers om vóór 1 november 2016 documentatie aan te leveren. Voor vragen over deze subsidie kunnen apothekers contact opnemen met Dheeraj Jagesser (S.Jagesser@minvws.nl) van de afdeling Geneesmiddelen en Medische Technologie van VWS.

Meer informatie
Aankondigingsbrief van VWS
Aanvraagformulier subsidie farmaceutische spoedzorg 2017
Formulier Overeenkomst Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)
Verklaring de-minimissteun voor DAEB

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *