[Ont]Regel de zorg: “Radicalere maatregelen nodig”

By | 18/07/2023

Demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) wil in het kader van het actieprogramma [Ont]Regel de Zorg op zoek naar radicalere maatregelen die sneller, meer en op grotere schaal impact maken. Dat liet de bewindspersoon op 6 juli in een brief aan de Tweede Kamer weten. Aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) wordt gevraagd om “na te denken over grotere, wellicht principiëlere stappen”. De KNMP neemt deel aan het actieprogramma, en is onder meer betrokken bij de gesprekken die plaatsvinden over het uniformeren van materiële controles in de apotheek.

Actieprogramma [Ont]Regel de Zorg

Momenteel wordt er vanuit het actieprogramma [Ont]Regel de Zorg langs verschillende actielijnen gewerkt om onnodige regeldruk te voorkomen. Zo benadrukt de minister dat verwachte regeldrukeffecten van voorgenomen beleid zwaar worden meegewogen. Denk daarbij aan de uitgestelde, en later afgestelde herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Op dat dossier trok de KNMP samen met andere partijen aan de bel om haar zorgen uit te spreken over de te verwachten extra wisselingen en bijbetalingen. Daarnaast wordt er vanuit het actieprogramma gewerkt aan landelijke maatregelen, bijvoorbeeld over het uniformeren van inkoop- en verantwoordingseisen. Zo zit de KNMP bijvoorbeeld aan tafel over het uniformeren van materiële controles in de apotheek. Voorts zijn er subsidies beschikbaar om lokaal aan de slag te gaan met het ‘ontregelen’. Een derde, en laatste aanvraagronde voor zorgaanbieders wordt in november geopend. Minister Helder benadrukt voorts in haar brief aan de Kamer dat er elke maandag een overheidsloket open is voor ontregelvragen- of issues.

Evaluatie eerste actieprogramma

Eerder bleek uit een evaluatie van het eerste actieprogramma [Ont]Regel de Zorg dat de farmacie van alle zorgsectoren die zijn onderzocht de hoogste regeldruk ervaart. Vooral het preferentiebeleid en de leverbaarheid van geneesmiddelen spelen daarin een grote rol. De gevolgen van de tekortenproblematiek geven in de dagelijkse praktijk een enorme druk, mede als gevolg van de bijkomende administratieve lasten. De KNMP pleit ervoor om nadrukkelijker met het veld in gesprek te gaan. Eerder gebeurde dat via zogeheten schrapsessies onder auspiciën van zorgkoepel VvAA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *