Ongelijkheid in basispakket moet verdwijnen

By | 16/09/2015

Het basispakket zorgverzekeringen is niet voor iedere verzekerde gelijk. Zorgverzekeraars bepalen nog steeds afzonderlijk welke apotheekbereiding zij vergoeden en welke niet. Op die manier kan het gebeuren dat de patiënt bij de ene verzekeraar wél zijn medicatie vergoed krijgt en bij de andere niet.

In voorkomende gevallen beoordeelt de zorgverzekeraar zelfs per individuele patiënt of de apotheekbereiding al dan niet vergoed wordt. Een patiënt die bepaalde medicatie gebruikt en van verzekeraar wisselt kan zo voor onaangename verrassingen komen te staan.

Daarom vindt apothekersorganisatie KNMP dat er een einde moet komen aan de bevoegdheid van zorgverzekeraars om afzonderlijk te bepalen onder welke voorwaarden bereidingen van medicijnen door apothekers voor vergoeding in aanmerking komen.

In plaats daarvan moet er onder de regie van het Zorginstituut Nederland een permanent overleg over het uniform hanteren van voorwaarden voor vergoedingen komen tussen zorgverleners, patiënten- en consumentenorganisaties en zorgverzekeraars.

Medicijnen op maat
Voor bepaalde patiënten is het nodig dat apothekers medicijnen op maat bereiden, bijvoorbeeld kinderen of mensen met slikproblemen. Artsen en apothekers hebben hiervoor richtlijnen ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het zogeheten Kinderformularium.

Eerder dit jaar besloten zorgverzekeraars volstrekt onverwachts de vergoeding voor een groot deel van deze medicijnen op maat aan patiënten te schrappen.

Op initiatief van de KNMP kwam er vervolgens onder de regie van het Zorginstituut Nederland een overleg op gang tussen zorgverleners, consumenten – en patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Het resultaat hiervan was dat een gedeelte van de vergoedingen alsnog werd gehandhaafd, zij het onder voorwaarden. Dit overleg had een eenmalig karakter.

De KNMP pleit voor een permanent overleg onder de regie van het Zorginstituut Nederland. Hier kunnen volgens de KNMP landelijke afspraken over uniforme voorwaarden en vergoedingen worden gemaakt.

Zo’n structureel overleg onder de paraplu van het Zorginstituut Nederland is overigens ook van belang voor andere sectoren in de zorg, waar vergelijkbare discussies te verwachten zijn.

Wanneer er wettelijke belemmeringen zouden zijn voor zo’n overleg – bijvoorbeeld omdat zorgverzekeraars met elkaar geen afspraken over uniforme voorwaarden en vergoedingen mogen maken – moeten deze worden opgeheven, aldus de KNMP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *