“Onethisch verdienmodel leidt tot opdrijven prijzen”

By | 20/03/2017

Farmabedrijven als Essential Pharmaceuticals bedienen zich van een onethisch verdienmodel. Dat zegt KNMP-directeur Léon Tinke in het NOS-journaal van 20 maart 2017. “Dit bedrijf heeft sinds de zomer vier oude, slecht lopende licenties gekocht en verveelvoudigd in prijs”, aldus Tinke. “Voorbeelden zijn Camcolit en Slow K. Dat leidt in Nederland tot verplichte bijbetalingen door kwetsbare patiënten, of zelfs tot zorg mijden. Het bedrijf moet zijn verantwoordelijkheid nemen”.

Er is een patroon zichtbaar bij de introducties van Essential Pharmaceuticals, zo blijkt uit een analyse door de KNMP en de SFK. Naar aanleiding van een eerdere publicatie in het Pharmaceutisch Weekblad berichtten diverse media over deze kwestie. Tinke stuurde een brief naar de Britse fabrikant met het verzoek de prijsstijging terug te draaien. Het antwoord bood geen enkel perspectief.

Onvrede bij apothekers
De verontwaardiging over de prijsverhogingen wordt breed gedeeld. Apothekers uit heel Nederland belden de KNMP om hun onvrede te uiten. Aan de balie treffen ze dagelijks patiënten, die niets begrijpen van de plotselinge prijsverhoging. Jaap Uithof van apotheek Hasselt ervaart in de dagelijkse praktijk dat deze verhogingen hard aankomen bij patiënten.

“Ik heb vorig jaar in verband met de kosten een mevrouw overgezet naar Camcolit. En nu moet ze alsnog fors bijbetalen. Deze patiënte heeft al laten weten dat ze een prijsverhoging niet kan opbrengen. Het is tragisch dat mensen hiervan de dupe worden”. Apotheker Uithof sprak met de NOS over nog meer voorbeelden.

Camcolit
Essential Pharmaceuticals beweegt zich sinds augustus 2016 op de Nederlandse markt. Het bedrijf verwerft licenties van bestaande geneesmiddelen, waarna de eerdere licentiehouder het product na enige tijd terugtrekt uit de markt. Vervolgens hanteert Essential Pharmaceuticals een apotheekinkoopprijs die veel hoger is dan die waarmee het product jarenlang op de Nederlandse markt beschikbaar was.

Camcolit (bij manische depressiviteit) was daarvan het eerste voorbeeld. Essential Pharmaceuticals introduceerde het middel in augustus 2016. Gebruikers van dit middel merkten het eerste half jaar nog niet dat de inkoopprijs 4 keer zo hoog was als de GVS-limiet, omdat het product van leverancier Norgine nog tot medio februari van dit jaar beschikbaar was. Vervolgens bleek dat op Camcolit van Essential Pharmaceuticals een bijbetaling van € 12 per 100 tabletten verschuldigd is. De 14.000 gebruikers moeten jaarlijks gezamenlijk ongeveer €1 miljoen bijbetalen, dat is gemiddeld circa € 70 per persoon. Voor veel patiënten loopt de prijs op tot € 150 per jaar.

Norgalax
Eveneens in augustus 2016 lanceerde Essential Pharmaceuticals de laxeerklysma Norgalax, waarvan ook Norgine licentiehouder was. De laatste vermelding in de G-Standaard van Norgalax van Norgine was eveneens in februari 2017 met een apotheekinkoopprijs van € 4,95 per 6 flacons. De apotheekinkoopprijs die Essential Pharmaceuticals hanteert, bedraagt maar liefst € 33,50 per 6 flacons.
Ook dit product heeft, hoewel het geen UR-geneesmiddel is, een vergoedingslimiet. Die bedraagt € 4,95 per 6 flacons. In 2016 gebruikten 2.200 mensen gemiddeld 50 flacons per jaar.
Omdat dit middel uitsluitend vergoed wordt bij chronisch gebruik zijn de gevolgen niet voor alle gebruikers hetzelfde, maar de financiële consequenties feitelijk wel. Gebruikers die het middel niet vergoed krijgen gaan nu € 28,55 meer betalen per 6 flacons, terwijl mensen die het wel vergoed krijgen geconfronteerd worden met een bijbetaling van € 28,55 per 6 flacons.

Slow K
Slow K, voorheen van Novartis en gebruikt door patiënten met een kaliumtekort, werd door Essential Pharmaceuticals december 2016 op de markt gebracht. Novartis trok hun Slow K per januari 2017 terug. Essential Pharmaceuticals verhoogde de prijs per 1 maart 2017 van € 2,84 tot € 19,70.

Omdat de GVS-limiet op € 3,55 is vastgesteld, geldt er voor een flacon van 100 tabletten een bijbetaling van € 17,11 (incl. BTW). Voor dit product heeft de minister geen prijslimiet in het kader van de Wet geneesmiddelprijzen vastgesteld en is er binnen hetzelfde GVS-cluster geen alternatief zonder bijbetaling beschikbaar.

De totaalomzet zal bij gelijkblijvend gebruik stijgen van € 275.000 tot € 1.900.000 per jaar. Ruim € 1,5 miljoen daarvan komt als bijbetaling voor rekening van de gebruikers. Slow K wordt gebruikt voor profylaxe en behandeling van hypokaliëmie. Er zijn in Nederland circa 28.000 gebruikers van Slow K. De gemiddelde gebruiker gaat, gebaseerd op de cijfers van 2016 per jaar, € 60 extra betalen. 10 procent van de gebruikers betaalt meer dan € 150 bij. Deze bedragen komen bovenop het eigen risico.

Calcitonine
Het vierde middel dat het Britse bedrijf per 1 december 2016 op de markt bracht, is Calcitonine: een injectie, waarvan Sandoz eerder licentiehouder was. Tot en met december 2016 was Calcitonine van Sandoz in de G-Standaard vermeld, met een apotheekinkoopprijs van € 37,06 voor 5 injectieflacons. Essential Pharmaceuticals heeft deze prijs tot en met februari 2017 ook gehanteerd, maar voert per 1 maart 2017 een apotheekinkoopprijs van € 275 per 5 injectieflacons, een prijsverhoging van 650%.

Voor gebruikers van deze middelen heeft dit, afgezien van eventuele verrekening met het eigen risico, geen individuele financiële gevolgen, omdat het middel in het GVS is opgenomen zonder vergoedingslimiet. Jaarlijks worden zo’n 5.500 injecties voor extramuraal gebruik bij de zorgverzekeraars gedeclareerd. Tot en met februari van dit jaar was daar zo’n € 40.000 mee gemoeid. Vanaf 1 maart 2017 zal dat bedrag uitkomen op € 300.000. Deze omzet staat los van de omzet door intramuraal gebruik, waarop de SFK geen zicht heeft.

2 thoughts on ““Onethisch verdienmodel leidt tot opdrijven prijzen”

 1. Dick Bodaan

  Gebruik al 40 jaar sloka en nu per februari moet ik het zelf gaan betalen. Kost mij 100 euro permaand buiten het eigen risico. Heb alleen maar aow dus kom nu nog verder in de schulden hoop dat de regering hier wat aan gaat doen

 2. Anne

  Ontdekte bij bezoek aan apotheek dat ik opeens voor
  de camcolit moest bijbetalen.
  Zonder dat dit van te voren was bekend gemaakt. De laatste jaren al het gerommel rondom de ADHD-medicatie.
  Absurd dat dit zomaar telkens kan.
  Dat de farmac. fabrikanten zoveel macht hebben en de regels blijkbaar zo zijn dat dit soort dingen gebeuren. Terwijl we al veel betalen aan de zorgverzekeraars elk jaar. Waar is de overheid, waar zijn degenen die dit soort praktijken zouden moeten stoppen. Er is toch wel iemand die hier iets over te zeggen heeft en eens op gaat treden?
  De farmaceutische industrie verrijkt zich aan patiënten. Voor mij persoonlijk is de bijbetaling voor de camcolit geen onoverkomelijk probleem.
  Maar voor sommige andere mensen wel.
  Ik vind het respectloos dat mensen die ziek zijn en medicatie nodig hebben opeens geconfronteerd worden met het feit dat ze elke maand weer bij moeten betalen.
  Dat kan niet, mag niet en de politiek zou eens drastische maatregelen moeten nemen.
  En dat gebeurt tot nu toe niet of veel te weinig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *