Onderzoekscall 2024-2027: farmaceutische zorg voor patiënten met hartfalen

By | 25/09/2023

De KNMP-onderzoekscall 2024-2027 richt zich op een verbetering van de farmaceutische zorg voor patiënten met hartfalen. Het indienen van een onderzoeksvoorstel kan tot 1 december 2023.

Onderzoeksvraag

Voor deze call komen alleen voorstellen in aanmerking die antwoord geven op de onderzoeksvraag: ‘Wat is het effect van een door de apotheker gecoördineerde, gepersonaliseerde geneesmiddelenbegeleiding bij patiënten met hartfalen, die in de eerste lijn behandeld worden, op uitkomsten die de patiënt belangrijk vindt, en op kosten vanuit een maatschappelijk perspectief?’. 

Onderzoeksconsortium

Vanwege de complexe onderzoeksvraag geldt deze aanvraag uitsluitend voor een onderzoeksconsortium. Dit is een multidisciplinaire samenwerking met apothekers uit zowel ziekenhuizen als openbare apotheken. Deze onderzoekers beschikken over een breed scala aan aanvullende expertise, voortkomend uit ten minste drie verschillende Nederlandse universiteiten. 

Onderzoeksperiode

Het onderzoek dient in een periode van maximaal vier jaar inzichten op te leveren over de effectiviteit van een nieuwe organisatie van farmaceutische zorg voor patiënten met hartfalen, waarbij eerste en tweede lijn nauw samenwerken. Deze inzichten leveren een blauwdruk op voor een soortgelijke aanpak bij andere ziektebeelden.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *