Onderzoek naar het volhouden van een gezonde leefstijl

By | 26/01/2017

appel

De Hartstichting investeert samen met ZonMw 7,5 miljoen euro in onderzoek naar het volhouden van een gezonde leefstijl. Het doel is om nieuwe manieren te vinden om gezonde keuzes en gedrag beter vol te houden. Hiermee wil de Hartstichting de groei van het aantal kinderen met overgewicht én hart- en vaatpatiënten een halt toeroepen.

Iedereen weet dat gezond leven verschillende gezondheidsrisico’s verkleint, waaronder het risico op hart- en vaatziekten. Er zijn steeds meer trainingen, gezonde kookboeken en apps die ons helpen gezonde keuzes te maken. Ondanks alle inspanningen om gezond te leven, houden de meeste mensen het in de praktijk niet vol om daar echt naar te leven. Zo staan mensen dagelijks bloot aan talloze ongezonde verleidingen in hun omgeving. Ook als mensen al een hart- of vaatziekte hebben (gehad), blijft het moeilijk om gezond te eten en voldoende te bewegen. Daarmee lopen patiënten een verhoogd risico om nogmaals een hart- of vaatziekte te krijgen en neemt de kans op herstel af.

Drie effectieve manieren om vol te houden
“De uitdaging ligt juist op dit terrein: op dit moment zijn er ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in Nederland. Dit aantal zal de komende decennia toenemen als we de risicofactoren (hoge bloeddruk, cholesterol, roken en overgewicht) niet terugdringen. Zo willen we met deze investering ervoor zorgen dat mensen gebruik maken van nieuwe manieren om gezond leven vol te houden en daarmee hun kans op hart- en vaatziekten te verkleinen”, aldus Floris Italianer, directeur van de Hartstichting.

De onderzoeken richten zich op oplossingen voor meerdere doelgroepen, waaronder mensen met een verhoogd risico op een hart- of vaatziekte: jongeren (10-14 jaar) en volwassen met een lage(re) sociaaleconomische status en hart- en vaatpatiënten.

Omgevingsfactoren
Twee van de drie gehonoreerde projecten hebben betrekking op het creëren van veranderingen in de omgeving. Zo onderzoekt Joline Beulens (VUmc) of mensen voor gezondere producten kiezen door aanpassingen in de supermarkt te doen, zoals aanprijzingen en prominente(re) plaatsing. Karien Stronks (AMC) gaat veranderingen in de omgeving van jongeren doorvoeren en onderzoekt of dit gezond gedrag stimuleert. Andrea Evers (Universiteit Leiden) gaat onderzoeken of hart- en vaatpatiënten baat hebben bij individuele leefstijl-coaching in combinatie met het belonen van gezond gedrag.

Italianer: “Ons ideaalbeeld is dat iedereen in Nederland langdurig gezond kan leven. We willen dat meer mensen gezonde keuzes maken, zodat zij zich vitaal voelen en minder risico lopen om hart- en vaatziekten te krijgen. We richten ons nu op het vinden van nieuwe methodes. Aansluitend gaan we er alles aan doen om deze toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen.”

Samenwerking
De Hartstichting draagt 7 miljoen euro bij aan deze investering en ZonMw 0,5 miljoen euro. Bijzonder is dat binnen dit onderzoeksprogramma verschillende partijen samenwerken, waaronder het Voedingscentrum, onderzoekteams van (samenwerkende) universiteiten, praktijkinstellingen en bedrijven (onder meer supermarktketen Coop, Albert Heijn, Thnk social enterprise BV en health4people). Deze gezamenlijke aanpak vergroot de kansen op veranderingen in de omgeving, die gezonde keuzes en landelijke toepassing en borging mogelijk maken.

Onderzoeksagenda Hartstichting
Het onderwerp ‘Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden’ is onderdeel van de onderzoeksagenda van de Hartstichting. Deze is in 2014 opgesteld samen met wetenschappers, zorgverleners, patiënten, vrijwilligers, donateurs en het Nederlandse publiek. Met deze aanpak wil de Hartstichting wetenschappelijke doorbraken realiseren waar de samenleving behoefte aan heeft én die grote impact hebben op het leven van mensen met hart- en vaatproblemen en hun naasten.

Lees verder over risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Preventieprogramma’s ZonMw
ZonMw draagt met haar preventieprogramma’s bij aan de verbetering van de preventiepraktijk, aan gezondheidswinst en het verminderen van sociaal economische gezondheidsverschillen.

Author: Hartstichting

De Hartstichting is een non-profit organisatie en is gevestigd in Den Haag. Onze missie is hart- en vaatziekten verslaan. Dat kunnen we niet alleen. We werken samen met vele vrijwilligers, patiënten en naasten, wetenschappers en zorgprofessionals. De Hartstichting ontvangt geen subsidie van de overheid. Voor het behalen van onze doelstellingen zijn we volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Een groot deel van het geld investeren we in wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *