Onderzoek naar communicatie bij medicatiewissel

By | 23/09/2020
medicatiewissel

Hoe kunnen apotheekteams – vaak lastige – gesprekken over een medicatiewissel met de patiënt op een prettige wijze voeren? Samen met SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en UPPER (Universiteit Utrecht) houdt het Nivel twee communicatiestrategieën tegen het licht om te komen tot praktische handvatten voor het apotheekteam.

Het project krijgt de naam ‘Negatief nieuws brengen: communicatiestrategieën rondom het wisselen van medicatie passend bij patiënt en apotheekteamlid’ en wordt gesubsidieerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

Medicatiewissel

Medicatiewisselingen komen vaak voor. Volgens onderzoek van veertien patiëntenorganisaties onder hun achterban krijgen zo’n miljoen patiënten één of meer keer per jaar een ander merk medicijn mee dan zij tot dan toe hadden. Vaak is hier geen medische reden voor aan te wijzen, soms is het te wijten aan de geneesmiddeltekorten dat zij een ander geneesmiddel krijgen dan zij gewend zijn.

Gesprek over medicatiewissel vaak lastig voor apotheekteam

Veel patiënten hebben begrip voor de medicatiewissel, maar toch roept het wisselen ook regelmatig onbegrip en frustratie op. Het apotheekteam, dat de boodschap brengt, heeft soms te maken met boze reacties en agressie aan de apotheekbalie.

Daarom kan het voor hen lastig zijn het gesprek rondom medicatiewissel op een goede en prettige wijze te voeren. Wanneer gesprekken niet goed verlopen kan dat leiden tot ontevreden patiënten en suboptimaal medicijngebruik en bovendien tot minder werkplezier bij het apotheekteam.

Handvatten voor een lastig baliegesprek in de apotheek

Met het onderzoek ‘Negatief nieuws brengen’ verkrijgen we inzicht in verschillende communicatiestrategieën en de toepassing ervan: wanneer en bij wie kun je welke strategie het best inzetten?

Het project loopt van 1 augustus 2020 tot 30 september 2022 en resulteert in praktische handvatten voor het apotheekteam die gebundeld worden op een vrij toegankelijke website.

Daarnaast wordt een training ontwikkeld voor het apotheekteam om de strategieën goed te kunnen toepassen in het gesprek rond een medicatiewissel met de patiënt. Bij positieve resultaten zal de teamtraining na afloop aangeboden worden via het nascholingsaanbod van SIR.

Methoden van onderzoek

Het onderzoeksteam van het Nivel, SIR en UPPER (onderdeel van de afdeling Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie van Universiteit Utrecht, dat onderzoek en onderwijs in de farmaceutische praktijk verzorgt) zal zich richten op het aanpassen en testen van twee communicatiestrategieën voor gesprekken over medicatiewisselingen in de apotheek.

Hiervoor vragen we input van apothekers, apothekersassistenten en patiënten. Het apotheekteam zal worden getraind in het toepassen van de communicatiestrategieën. De aangepaste strategieën worden vervolgens getest in vijftien apotheken.

Author: NIVEL

Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *