Onderzoek geen aanleiding voor wijziging beleid ADHD geneesmiddelen

Naar aanleiding van een recente publicatie in the American Journal of Psychiatry (AJP)1, concludeert het CBG dat de afweging werkzaamheid/risico van methylfenidaat bevattende producten voor de behandeling van ADHD, onveranderd positief is. Het CBG blijft, in samenwerking met de EMEA en de FDA, signalen op mogelijke veiligheidrisico’s die kunnen samenhangen met het gebruik van stimulantia bij ADHD nauwlettend vervolgen.

In genoemde Amerikaanse studie, wordt een verband gesuggereerd tussen het onverwacht overlijden van kinderen en gebruik van stimulantia. In deze studie werd het gebruik van stimulantia nagegaan in een groep van 564 kinderen die plotseling waren overleden. De doodsoorzaak was of onbekend, onverklaard of een gevolg van hartritmestoornissen. Het aantal kinderen dat stimulantia gebruikte werd vergeleken met het stimulantia gebruik in een groep van 564 kinderend die overleden waren als passagier bij verkeersongelukken. De leeftijd van de kinderen varieerde van 7 tot 19 jaar.

Tien van de 564 kinderen die plotseling waren overleden, hadden stimulantia gebruikt vergeleken met 2 van de 564 kinderen die overleden tengevolge van een verkeersongeluk. Echter aan de studie kleven nogal wat methodologische bezwaren. Om die reden zijn andere verklaringen voor de resultaten niet uit te sluiten. De studieresultaten laten dan ook geen eenduidige conclusie toe.

Eerder dit jaar (2009) heeft de CHMP, waarin het CBG vertegenwoordigd is, de veiligheid van methylfenidaat herbeoordeeld naar aanleiding van meldingen van cardiovasculaire bijwerkingen. De conclusie was dat, bij juist gebruik, de balans werkzaamheid en veiligheid van methylfenydaat voor de behandeling van ADHD positief is. Wel moeten patiënten, om mogelijke cardiovasculaire problemen te voorkomen, voor gebruik op cardiovasculair risicofactoren gescreend worden. Gedurende de behandeling dient de bloeddruk en hartfrequentie regelmatig gecontroleerd te worden 3.

1 M.S. Gould et all, Sudden Death and Use of Stimulant Medications in Youths.; AJP in advance, 15 June, 2009

2 Concerta, Ritalin, Equasym, Medikinet, and generics

3 http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/referral/methylphenidate/2231509en

2 thoughts on “Onderzoek geen aanleiding voor wijziging beleid ADHD geneesmiddelen

  1. Fernand Haesbrouck

    In Nederland vechten 2 onafhankelijke organen over geneesmiddelen.De een noemt zichzelf onafhankelijk,de ander is het. En juist die laatste draait men de nek om.

    CBG is al besmet sinds bekend werd dat het de belangen van een ADHD-bedrijf verdedigde voor de bestuursrechtbank op 9 juni 2008.

    Hoe die merkwaardige mededeling hier moet gesitueerd worden legde ik uit op mijn blog:

    http://www.adhdfraude.net/blog/?p=617

  2. Pingback: Corruptie en onkunde bij CBG, gevaarlijk voor de samenleving. | Fernand Haesbrouck

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *