Onderzoek biedt houvast voor verstandiger antibioticagebruik

Het voorschrijven van antibiotica door de huisarts kan beter; dit blijkt uit een onderzoek van Zorginstituut Nederland en het NIVEL. Het Zorginstituut concludeert op basis van dit onderzoek dat de ruimte voor een verstandiger antibioticagebruik met name zit in het gesprek tussen patiënt en huisarts over het wel of niet voorschrijven hiervan.

Regelmatig antibiotica ook al is daar geen indicatie voor
Voor hoesten, neusbijholteontsteking of blaasontsteking worden regelmatig antibiotica voorgeschreven, ook als daar volgens de richtlijn geen indicatie voor is. Dit blijkt uit analyses van NIVEL Zorgregistraties. Dit onterecht voorschrijven varieert sterk tussen de drie aandoeningen en tussen huisartspraktijken.

Patiënten die om antibiotica vragen, krijgen die vaker
Een tiende tot bijna een vijfde van de patiënten die bij de huisarts zijn geweest voor hoesten, neusbijholteontsteking of blaasontsteking heeft toen aan de huisarts gevraagd om antibiotica voor te schrijven. Dit blijkt uit een vragenlijst onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Patiënten die om antibiotica vragen, krijgen vaker antibiotica dan patiënten die dat niet doen.

Wensen van patiënten spelen soms een rol bij het afwijken van richtlijnen
De geïnterviewde huisartsen geven aan dat wensen, voorkeuren en omstandigheden van patiënten soms een rol spelen bij het afwijken van richtlijnen. Het is de vraag in hoeverre huisartsen op de hoogte zijn van de wensen van hun patiënten. Patiënten die bij hun huisarts zijn geweest voor hoesten, neusbijholteontsteking of blaasontsteking zeggen namelijk dat in het contact met de huisarts niet altijd over antibiotica is gesproken. Als dat wel gebeurt, vraagt de huisarts volgens patiënten meestal niet naar hun mening.

Author: Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten die per 1 januari 2015 is vervangen door de Wet Langdurige Zorg. Het Zorginstituut neemt een onafhankelijke positie in tussen het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *