Onderhandelaarsakkoord cao Apothekers in Dienstverband 2024-2025 bereikt

By | 05/07/2024

De werknemersorganisatie VAD en de werkgeversorganisatie WZOA hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de cao Apothekers in Dienstverband. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 maart 2024 tot 1 maart 2025. 

In het onderhandelingsakkoord zijn de onderstaande zaken opgenomen: 

Structurele loonontwikkeling

  • Er geldt een structurele salarisverhoging van 4%, met ingang van 1 juli 2024.  
  • Alle werknemers ontvangen een eindejaarsuitkering van 1% van het genoten bruto jaarsalaris.  

Kilometervergoeding

De kilometervergoeding wordt vastgesteld naar hetgeen fiscaal toelaatbaar is. Per 1 juli 2024 is dat € 0,23 per km. 

Aanvullend geboorteverlof

Met ingang van 1 juli 2024 wordt de uitkering van het UWV voor het aanvullend geboorteverlof aangevuld met 15%. 

Dienstenvergoeding

De dienstenvergoeding wordt per 1 juli 2024 geïndexeerd met 14%. 

Uitbreiding bovenwettelijk verlof

Daarnaast hebben medewerkers met ingang van 1 januari 2025 recht op één extra bovenwettelijk verlofdag. Voor werknemers die deeltijd werken, wordt dat naar rato berekend. 

Studieafspraken

Werknemers- en werkgeversorganisaties zullen de komende periode met elkaar in gesprek blijven om te bekijken hoe zij op termijn de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) aan de loonontwikkeling voor de apothekers kunnen koppelen. De OVA is de indexering van de personele kosten, op basis van een percentage dat het ministerie van VWS vaststelt.  

Daarnaast zullen de partijen onderzoeken hoe de arbeidsvoorwaardelijke individuele keuzemogelijkheden in een flexibel systeem kunnen worden geplaatst, waardoor de werknemer jaarlijks een keuze kan maken naar eigen behoefte voor op dat moment. 

De VAD en de WZOA leggen het onderhandelaarsakkoord positief voor aan hun leden. Zodra de achterbannen akkoord zijn, volgt meer informatie met betrekking tot nieuwe loontabellen.  

Downloaden

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *