Omzettabel voor vervuilde valsartan uitgebreid met ACE-remmers

By | 02/08/2018

De KNMP en NHG hebben in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie de eerdere omzettabel valsartan uitgebreid met ACE-remmers. Het advies is om de patiënten met hypertensie die in het verleden geen bijwerkingen op een ACE-remmer hebben ervaren, om te zetten naar een ACE-remmer. Op deze wijze hopen de organisaties dat er voldoende AT-2-antagonisten beschikbaar blijven voor patiënten met hartfalen en patiënten die eerder bijwerkingen ervaarden.

Niet alle merken valsartan zijn vervuild; alleen de vervuilde producten hoeven omgeruild te worden. De omzettabel is gebaseerd op informatie uit registratiedossiers (indicatie hypertensie) en vergelijkend onderzoek. Omdat grote vergelijkende onderzoeken ontbreken zijn de equivalente doseringen in de tabel alleen richtinggevend en zijn afwijkingen mogelijk.

Het is wenselijk om de patiënt twee weken na omzetting terug te zien en bij patiënten met hartfalen ook het inspanningsvermogen te evalueren. Controleer zo nodig ook nierfunctie en kaliumspiegel.

Omzettabel valsartan
Bekijk de omzettabel valsartan

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *