NZa verplicht apotheek tot sluiten contract

De Nederlandse Zorgautoriteit verplicht een apotheek een contract aan te gaan met zorgverzekeraars. De apotheek weigert dit, omdat hij het niet eens is met het door hen gevoerde preferentiebeleid. Preferentiebeleid is een instrument voor de zorgverzekeraar om selectief in te kopen en daarmee de kosten voor geneesmiddelen te verlagen. De NZa is van mening dat een zorgverzekeraar, in het belang van de consument, op iedere markt selectief moet kunnen inkopen. Omdat de apotheek in dit geval de enige is in de omgeving, kunnen zorgverzekeraars zich niet tot een andere apotheek wenden. Met het opleggen van de contracteerverplichting wil de NZa voorkomen dat de concurrentieverhouding in het gebied ernstig wordt verstoord en de betaalbaarheid van de zorg in het geding komt.

Zorgverzekeraars hebben in het huidige zorgstelsel de taak zorg in te kopen voor de consument. Verzekeraars die preferentiebeleid voeren, vergoeden enkel het geneesmiddel met de laagste prijs uit een groep van middelen met dezelfde werkzame stof. Door het preferentiebeleid zijn geneesmiddelenfabrikanten sterk met elkaar op prijs gaan concurreren. De kostenvoordelen die verzekeraars met hun beleid behalen, zorgen voor een minder harde stijging van de kosten voor gezondheidszorg en leveren daarmee financiƫle voordelen op voor de consument die vertaald worden in de premie.

Op dit moment is het contracteerproces voor 2010 in volle gang. De NZa beoogt met haar spoedbesluit nadelige financiƫle gevolgen voor de consument te voorkomen. Door de apotheek juist nu te verplichten het contract te ondertekenen, wil de NZa tegengaan dat ook andere apotheken die voor de zorgverzekeraar de enige onderhandelingspartner zijn, geen contract afsluiten vanwege het preferentiebeleid. Als veel apotheken het preferentiebeleid niet uitvoeren, zal dit het effect van het selectief inkopen van geneesmiddelen teniet doen.

Het AMM-besluit, waarin de contracteerverplichting is vastgesteld, volgt op een klacht van een zorgverzekeraar over aanmerkelijke marktmacht van de apotheek. Aanmerkelijke marktmacht betekent dat een marktpartij zich onafhankelijk van zijn concurrenten, andere marktpartijen en/of de consument kan gedragen. Dit kan leiden tot belemmering van de concurrentie. Iets, wat juist bij markten die mogelijk op termijn worden vrijgegeven van belang is.

Het spoedbesluit gaat vooraf aan het uitgebreide onderzoek dat de NZa op dit moment verricht naar deze situatie. Hierbij zal ook een antwoord worden gegeven op de vraag van minister Klink van Volksgezondheid of het wenselijk en mogelijk is om via regelgeving alle apothekers te verplichten het preferentiebeleid uit te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *