NZa stelt richtsnoer contracteren op

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat na overleg met zorgverzekeraars en vrije beroepsbeoefenaren een richtsnoer contracteren opstellen. In het richtsnoer komen gezamenlijke afspraken te staan over hoe marktpartijen met elkaar om zouden moeten gaan tijdens het onderhandelen over een contract. De NZa vindt een richtsnoer nodig, omdat zij in toenemende mate signalen krijgt dat het maken van afspraken tussen zorgverzekeraars en vrije beroepsbeoefenaren als fysiotherapeuten en apothekers moeizaam verlopen.

Een aantal zorgmarkten bevindt zich op dit moment in een overgangsfase van volledige regulering naar gereguleerde marktwerking met vrije prijzen. Doordat de overheid bij een overgang naar vrije prijzen meer naar de achtergrond treedt, moeten marktpartijen hun nieuwe rol in het zorgstelsel oppakken. Dit betekent onder meer dat zij met elkaar afspraken moeten gaan maken over kwaliteit en prijs van zorg. Omdat het voor vrije beroepsbeoefenaren wettelijk niet toegestaan is om in grote collectieve verbanden te onderhandelen, is het juist voor deze groep zorgaanbieders en de zorgverzekeraars van belang goed te weten wat onderling van elkaar verwacht mag worden.

Het richtsnoer contracteren dat de NZa na overleg met vertegenwoordigers van deze marktpartijen gaat opstellen, moet eraan bijdragen dat de verwachtingen over en weer gelijk zijn en zorgverzekeraars en vrije beroepsbeoefenaren op een effectieve, meer gestructureerde manier samen tot afspraken te komen. Het richtsnoer is primair bedoeld om richting te geven en ondersteuning te bieden aan een proces. De NZa gaat er daarbij vanuit dat de partijen die bij de opstelling van het richtsnoer betrokken waren, zich zullen houden aan het onderling afgesproken redelijke en gewenste gedrag.

Het richtsnoer contracteren benoemt naast de ‘spelregels’ ook een aantal ‘good contracting practices’. Deze kunnen dienen als voorbeeld van contracteren waar beide partijen zich in kunnen vinden. De NZa gaat de komende maanden met marktpartijen om de tafel om de knelpunten te inventariseren en het richtsnoer contracteren op te stellen. Mocht in de toekomst blijken dat het richtsnoer niet het gewenste resultaat oplevert, dan kan de NZa mogelijk nadere regels opstellen die verplicht kunnen worden gesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *