NZa keurt facultatieve zorgprestatie medicatiebegeleiding Parkinsonpatiënten goed

By | 02/08/2017

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een facultatieve zorgprestatie voor de medicatiebegeleiding bij patiënten met Parkinson goedgekeurd. De prestatie is aangevraagd door zorgverzekeraar Menzis en ApotheekZorg B.V. en is per 1 augustus 2017 van kracht, zo blijkt uit een publicatie op NZa.nl.

Het gaat om de begeleiding van Parkinsonpatiënten die UR-geneesmiddelen gebruiken en hierbij in overleg met de arts ondersteuning krijgen. De begeleiding is gericht op juiste medicatie-inname en daarom afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt. Als voorwaarde geldt dat de patiënt toestemming geeft en vooraf goed is geïnformeerd over wat er komt kijken bij de medicatiebegeleiding en de kosten hiervan.

De zorg kan alleen gedeclareerd worden als er een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar is. In deze overeenkomst spreken zorgaanbieder en zorgverzekeraar met elkaar af wat de voorwaarden voor de declaratie van de zorg zijn. De prestatie kan maximaal één keer per twaalf maanden worden gedeclareerd.

In de huidige prestatiebekostiging is de facultatieve prestatie opgenomen. Deze biedt ruimte om afwijkende zorgprestaties overeen te komen. Het gaat dan om zorg die geen onderdeel uitmaakt van de bestaande set aan prestaties. Hiertoe maken apotheek en zorgverzekeraar een gezamenlijk voorstel, dat zij voorleggen aan de NZa.

Sinds de introductie van prestatiebekostiging in 2012 is dit de tweede keer dat een facultatieve prestatie is vastgesteld. In 2014 dienden Alphega Apotheek en CZ met succes een prestatie in voor het intensief begeleiden van patiënten bij het chronisch gebruik van UR-geneesmiddelen bij astma/COPD. Met als doel de therapietrouw van de patiënten te verbeteren.

Lees het bericht op de website van de NZa
Lees voor meer informatie de tariefbeschikking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *