NZa geeft apothekers, met nieuw tarief, iets meer lucht

De NZa acht een tariefverhoging noodzakelijk om de verminderde inkomsten van apotheken, onder meer als gevolg van het door verzekeraars gevoerde preferentiebeleid, op te vangen. De NZa heeft ook extra ruimte geboden in het tarief om additionele zorgafspraken te maken tussen apotheken en verzekeraars over aanvullende zorgverlening of extra kwaliteit.

In de nieuwe tarieven van de NZa voor 2010 ziet de KNMP een erkenning voor de bestaande financiële problemen van de apotheken, waarvoor zij het afgelopen jaar gedurig aandacht heeft gevraagd.

De NZa motiveert haar besluit door te benadrukken dat een stijging van het tarief noodzakelijk is om te zorgen dat apotheken de kwaliteit van zorg die zij leveren kunnen continueren. De NZa geeft aan dat zonder een verhoging van het tarief veel apotheken geen kostendekkende bedrijfsvoering kunnen voeren, waardoor de kwaliteit van zorg onder druk komt te staan. Daarbij sluit zij aan bij de argumentatie die de KNMP zelf herhaaldelijk naar voren heeft gebracht.

Hoewel met deze tariefstijging tegemoet wordt gekomen aan de financiële problematiek, blijven er nog wel structurele problemen bestaan met de toekomstige positie van de apotheker in de zorgketen. De Minister start binnenkort een overleg met KNMP, verzekeraars en patiëntenorganisaties hoe de toekomstige professionele rol van apothekers in de toekomst het beste kan worden ingevuld. Hiermee wordt perspectief geboden voor de erkenning van de apotheker als zorgverlener in de eerste lijn en de bijdrage die deze kan leveren aan een goede en doelmatige patiëntenzorg.

4 thoughts on “NZa geeft apothekers, met nieuw tarief, iets meer lucht

 1. A.Jansen

  De KNMP is nu helemaal het spoor bijster of is wel heel ver verwijderd geraakt van de praktijk van alle dag. Gemiddeld WMG tarief mini maxi is voor 2010 7.94. 9% hoger dan het vorige. De KNMP weet blijkbaar niet dat de prijsverlagingen, de onderhandse aanbestedingen door zorgverzekeraars en de gewijzigde prijsstelling van single source producten de overige legitieme inkomsten, nadrukkelijk door de Minister en de NZa zelf toegestaan, in lekentaal “de Kortingen en Bonussen”, in 2010 nog verder afnemen en wel met meer dan de 9% verhoging van het WMG tarief. Dat tarief is zelf een gemiddelde.

  Per saldo zal de Nederlandse Apotheek er netto op achteruit gaan.

  Het maxi maxi tarief van gemiddeld 10 euro is door de NZa in de markt gezet in de wetenschap dat in 2009 er 25 afwijkende contracten van het mini maxi werden afgesloten. Op de 1.950 contracten. Dat is een gebakken lucht tarief. Tenzij de NZa zich aan haar eigen toezeggingen gaat houden en daadwerkelijk gaat ingrijpen in de onderhandelingen tussen individuele apotheken en zorgverzekeraars waarbij de zorgverzekeraars het weer laten afweten.

  10 euro per WMG is kosten dekkend. De overige legitieme inkomsten mogen de zorgverzekeraars dan houden. Claw Back kan worden afgeschaft en de apothekers en apothekersassistenten kunnen zich volledig wijden aan farmaceutische zorgverlening volgens de laatste inzichten. Naast verstrekken, in persoon, van de medicamenten ook de toeters en bellen erom heen; pro actief en re-actief. Searches, FTO niveau 4, patiëntenvoorlichtingsdagen, bereidingen op maat, handhaving van de Geneesmiddelenwet, geen gedogen meer. Kortom farmaceutische zorg zoals door een groot aantal apotheken al in de praktijk werd gebracht en inmiddels is doodgebloed.

  Met die 7.94 gaat het bloeden gestaag door. Het lijkt wel of de KNMP het allemaal niet meer snapt.

  De KNMP zal ook tegen deze uitspraak van de NZa beroep moeten aantekenen. We wachten nog op de uitspraken in beroep en bezwaar tegen de tariefstellingen uit 2008 en 2009.

 2. Jaap Uithof

  Even voor de goede orde: er zijn 25 afwijkende contracten afgesloten op ene totaal van ongeveer 18.000 mogelijke contracten (iedere apotheek heeft meerdere contracten)

 3. A.Jansen

  maxi maxi tarief van 10 euro impliceert op 220 miljoen WMG voorschriften een toename in vergoeding werkzaamheden apotheekhoudenden van 440 miljoen euro.

  De begroting van VWS voor 2010 laat voor farmaceutische zorg een toegestane verhoging zien van 400miljoen. Dat is alles. Zelfs die 440 miljoen voor het kostendekkend maken van de vergoeding voor apotheekhoudenden kan er niet van af. Daarnaast dient die 400 miljoen budgetvergroting 2010 ook voor het opvangen autonome groei in kosten geneesmiddelen, autonome groei in aantal WMG regels, introductie nieuwe geneesmiddelen waarvan velen Directe Leveringen zijn, Unieke producten tegen fantasie prijzen die wel in het Budget farmacie vallen, maar niet door openbare apotheken worden geleverd.

  Die ruimte voor de 10 euro maxi maxi is er dus niet. De NZa weet dat ook. De “verhoging” naar 7.94 gemiddeld is al een sigaar uit eigen doos. De 7.94 kan alleen worden betaald door daling van de AIP en verdere afroming van de overige legitieme inkomsten van apotheekhoudenden, Een vestzak/broekzak operatie die de NZa/VWS niets kosten.

  Waar die 2 euro extra vandaan moet komen voor een kostendekkend tarief? Geen innovatie, de door specialisten en huisartsen geforceerde farmacotherapeutische substitutie financieel direct vertalen in verhoging van het WMG naar 10 euro.
  Huisartsen worden immers met 127 miljoen gekort die 1 op 1 terugkomt bij de apotheekhoudenden; lipitor, crestor, nexium, pariet e.d. worden vervangen door omeprazol, pantoprazol of simva, prava. Die besparing op volume geneesmiddelen biedt de ruimte voor verhoging van de financiële vergoeding voor apotheekhoudenden tot kostendekkend tarief van 10 euro per wmg regel.

  Daar zit echter eerst de zorgverzekeraar tussen en dan weet je het wel. Tevens is het maar de vraag of de artsen zich zo te kijk laten zetten; wegens eigen belang de patiënten niet de beste geneesmiddelen doen toekomen. Farmacotherapeutische substitutie op financiële gronden doordrukken impliceert einde integriteit van de arts en de apotheker.

  De KNMP is laaiend enthousiast over de verhoging van het mini maxi tarief. Laat ze maar eens bellen om het voorgerekend te krijgen en de diepere agenda te doen inzien.

  Prognose voor 2011 is nog erger; geen verhoging budget. Met de “vrije” prijsvorming in het verschiet weet de goed verstaander dan wel waar de zorgverzekeraars gaan snijden om zelf toch rond te kunnen komen. Zorgverzekeraars mogen immers niet zelf beslissen over het budget voor geneesmiddelen, ziekenhuiszorg enz.enz. Dat blijft de NZa/VWS doen.

  De KNMP vindt het allemaal prima. Gaat nu zelfs extra personeel aantrekken om e.a. mogelijk te maken. Contributie voor leden (en niet-leden) gaat dan ook omhoog.

 4. Dirk Medem

  -38k Menzis -12K Uvit +50k WMG netto niks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *