NZa-besluit is schadelijk voor de patiënt

Het gisteren gepubliceerd onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevestigt dat de apotheken verlies lijden als gevolg van het verzekeraarsbeleid en te laag tarief. Toch weigert de NZa het tarief substantieel te verhogen naar een kostendekkend niveau. Dit heeft ongetwijfeld grote consequenties voor de zorg voor de patient.

Uit het gisteren gepubliceerd rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de inkomsten van apotheken in 2008 fors lager zijn dan de NZa aanvankelijk had ingeschat. Het accountantsrapport van ConQuaestor, in opdracht van de NZa, geeft de ernst van deze situatie in volle omvang weer. In de “beleidmatige” vertaling van de NZa blijkt dat zij hier niets mee heeft gedaan. De NZa schetst hierdoor een te rooskleurig beeld van de huidige financiële situatie van apotheken.

De KNMP vindt dat apothekers in staat moeten zijn hun praktijkkosten te dekken uit vergoedingen voor de zorg die zij leveren aan de patiënt. Zij mogen daarbij niet financieel afhankelijk worden gemaakt van inkomsten uit ondersteunende retailactiviteiten of – zoals dat vroeger was – uit kortingen en bonussen.

Tevens toont het rapport aan dat beschikbaarheid van de zorg in niet-stedelijke gebieden het meest onder druk komt te staan. Als het tarief ongewijzigd blijft betekent dit onvermijdelijk dat er ontslagen gaan vallen. In beide gevallen is de patiënt hiervan de dupe.

Daarnaast houdt het rapport nog geen rekening met recente ontwikkelingen in 2009 en reeds aangekondigde maatregelen, zoals een forse uitbreiding van het preferentiebeleid door verzekeraars. De apotheken krijgen daardoor de komende maanden opnieuw een aantal harde klappen te verwerken. Het gevolg hiervan is dat financiële situatie van apotheken onhoudbaar wordt.

De KNMP wil op korte termijn in overleg treden met Minister Klink, de NZa en verzekeraars over een reële aanpassing van de tarieven voor farmaceutische basiszorg, opdat apotheken weer kostendekkend kunnen werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *