NVZA Toolbox Biosimilars

By | 10/04/2017

De NVZA toolbox biosimilars is een praktische handleiding bedoeld als ondersteuning voor het succesvol implementeren van biosimilars in het ziekenhuis. Met de komst van biosimilars ontstaat er een nieuwe optie de prijs van dure geneesmiddelen te verlagen.

Biosimilars stimuleren immers de marktwerking in de geneesmiddelenmarkt, met behoud van kwaliteit van zorg. Het voorschrijven van een biosimilar in een ziekenhuis is echter geen doel op zich. Het gaat erom dat er meer keuzes ontstaan. Daardoor daalt ook bij het originele geneesmiddel (originator) de prijs.

Deze handleiding helpt zorgprofessionals in het ziekenhuis om de implementatie van biosimilars zorgvuldig en op transparante wijze toe te passen.

Het concept biosimilar is nog niet voor iedereen duidelijk. Het is van groot belang dat de feiten en fictie over biosimilars van elkaar gescheiden worden. Om die reden is het essentieel dat de ziekenhuis- of poliklinische apotheker als objectieve informatiebron optreedt, en over een bijbehorend implementatieplan beschikt.

Het eerste deel van deze handleiding beschrijft daarom de inhoud, het tweede deel betreft een praktische handreiking voor implementatie in het ziekenhuis.

Ga naar: NVZA Toolbox Biosimilars

Author: Bogin

De Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland (Bogin) is de belangenorganisatie van generieke geneesmiddelenfabrikanten. De Bogin is opgericht in 1987 en is de spreekbuis van haar leden (fabrikanten). Daarnaast vertegenwoordigen ze hun leden in platforms en netwerken (overleg met ministeries, beroepsorganisaties, bestuursorganen). Bogin stimuleert kwaliteitssystemen en gedragscodes en houdt zich bezig met het bevorderen van de marktpositie van haar leden. Daarbij richten ze zich onder meer op het stimuleren van marktwerking en het beïnvloeden van nationale en Europese regelgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *