NVRO vraagt Zorgverzekeraars Nederland om opheldering

De Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) wil van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) opheldering over het standpunt met betrekking tot protonentherapie.

Door het voornemen slechts één centrum voor deze – in ons land nieuwe – kankerbehandeling in Nederland te contracteren, legt ZN een aantal rapporten van o.a. de Gezondheidsraad en CVZ naast zich neer waarin capaciteit, toegankelijkheid en kwalitatieve randvoorwaarden van protonentherapie nauwkeurig zijn vastgelegd.

Bovendien maakt dit voornemen het lastig te voldoen aan de door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestelde voorwaarden voor een verantwoorde introductie van protonentherapie in Nederland. De NVRO wil op een aantal punten nadere toelichting en roept ZN op om op korte termijn in overleg te treden met de beroepsvereniging om onnodige vertraging van de introductie van protonentherapie in Nederland te voorkomen.

In de periode 2009 – 2011 heeft CVZ (nu Zorginstituut Nederland, ZiN) een aantal indicaties voor protonentherapie getoetst op wetenschappelijke onderbouwing. Dit heeft in 2011 geleid tot het toevoegen van standaard en modelgebaseerde indicaties aan het verzekerde pakket. Hierbij gaat het om in totaal 3.500 patiënten per jaar (cijfers 2005) voor wie protonentherapie verzekerde zorg is. In 2013 stelde het ministerie van VWS de Regeling Protonentherapie vast, begrensde het aantal patiënten op 2.200 per jaar voor een stapsgewijze introductie, en verleende een vergunning aan vier behandelcentra. Een belangrijke voorwaarde die het ministerie stelde, is dat deze behandelcentra gezamenlijk in staat zijn de meerwaarde en kosteneffectiviteit van protonentherapie ten opzichte van de huidige vorm van bestraling binnen vier jaar na de start aan te tonen. Door slechts een deel van de indicaties in Nederland te contracteren, dwingt ZN niet alleen de patiënten uit te wijken naar buitenlandse centra, met alle nadelen van dien, maar maakt ZN het voor Nederlandse centra lastig te voldoen aan de voorwaarden van het ministerie van VWS. Bovendien is onduidelijk welke kwaliteitscriteria ZN hanteert bij de zorginkoop in het buitenland.

De NVRO vindt het een ongewenste ontwikkeling dat zorgverzekeraars bestaande, objectieve en zorgvuldig tot stand gekomen regelingen en rapporten terzijde schuiven, en zelf criteria formuleren om tot selectieve zorginkoop te komen. De NVRO heeft inmiddels ZN verzocht inhoudelijk te reageren op een aantal schriftelijk voorgelegde vragen.

Author: Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

De Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) is de beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de radiotherapie en heeft als doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de radiotherapie in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *