Novo Nordisk krijgt een positieve opinie voor Victoza® (liraglutide) van de Europese autoriteiten

Novo Nordisk heeft van de Comittee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van de European Medicines Agency (EMEA) een positieve opinie ontvangen voor Victoza®. De CHMP geeft hiermee de aanbeveling om het middel voor de behandeling van diabetes type 2 toe te laten tot de Europese markt.

Victoza® is de merknaam voor liraglutide, de eerste humane Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) analoog voor eenmaal daags gebruik, die ontwikkeld is voor de behandeling van diabetes type 2.

De positieve opinie betreft:

• Behandeling in combinatie met metformine of een sulfonylureumderivaat bij patiënten bij wie onvoldoende glykemische controle werd bereikt bij maximaal verdraagbare doseringen van monotherapie met metformine of een sulfonylureumderivaat; en

• Behandeling in combinatie met metformine en een sulfonylureumderivaat of metformine en een thiazolidinedion bij patiënten bij wie onvoldoende glykemische controle werd bereikt bij een tweevoudige behandeling.

Novo Nordisk verwacht dat de Europese Commissie binnen twee maanden de definitieve toestemming geeft om het product op de markt te brengen. Afhankelijk van deze toestemming, zal Novo Nordisk naar verwachting deze zomer Victoza® in verschillende Europese landen lanceren.

“We zijn erg tevreden met de positieve opinie van de CHMP. Dit betekent dat Victoza® binnen afzienbare tijd voor vele Europeanen met diabetes type 2 beschikbaar is”, aldus Mads Krogsgaard Thomsen, executive vice president en chief science officer van Novo Nordisk. “Aan het klinische onderzoeksprogramma namen meer dan 6500 patiënten deel en uit dit onderzoek bleek dat Victoza® de bloedglucose significant verlaagde en bijdroeg aan gewichtsverlies, terwijl het risico op hypoglykemie beperkt bleef. Op basis hiervan zijn we ervan overtuigd dat Victoza® mensen met diabetes type 2 een waardevolle nieuwe behandelingsmogelijkheid biedt.”

Het positieve advies van de CHMP heeft geen invloed op de verwachtingen over de financiële resultaten voor 2009 van Novo Nordisk A/S, die bij de presentatie van de jaarcijfers van 2008 op 29 januari jongstleden werden uitgesproken. Op 30 april 2009, bij de presentatie van de eerste kwartaalcijfers van 2009, komt Novo Nordisk met een update van de verwachtingen van de financiële resultaten over 2009.

Over Victoza®
Victoza® is de eerste humane Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) analoog voor eenmaal daags gebruik, die ontwikkeld is voor de behandeling van diabetes type 2. Victoza® werkt zowel door de aanmaak van insuline te stimuleren als de bloedglucosespiegel te hoog wordt, als door de eetlust te remmen. Novo Nordisk heeft op 23 mei 2008 een New Drug Application ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration en tegelijk een aanvraag voor registratie van Victoza® ingediend bij de European Medicines Agency om toegelaten te worden tot de Europese markt. Tevens is op 14 juli 2008 een New Drug Application ingediend in Japan.

Over Novo Nordisk
Novo Nordisk is een farmaceutisch bedrijf op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod diabetesmedicatie en geavanceerde insulinetoedieningssystemen voor de behandeling van diabetes. Bovendien is Novo Nordisk toonaangevend op het gebied van stollingsstoornissen, groeihormoontherapie en hormonale substitutietherapie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken. Novo Nordisk heeft meer dan 27.000 medewerkers in dienst in 81 landen, en brengt zijn producten op de markt in 179 landen. B-aandelen van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de beurzen van Kopenhagen en Londen. ADR’s van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het symbool ‘NVO’. Novo Nordisk B.V. is gevestigd in Alphen aan den Rijn en heeft 150 medewerkers. Novo Nordisk behoort in 2009 tot de beste werkgevers van Nederland. Meer informatie op: www.novonordisk.nl.

One thought on “Novo Nordisk krijgt een positieve opinie voor Victoza® (liraglutide) van de Europese autoriteiten

  1. J.C.Stam

    LS
    Is er al wat meer bekend wanneer dit medicijn op de Nederlandse markt komt?

    Gaarne reactie mvgr j.c.stam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *