Novo Nordisk B.V. introduceert Victoza® voor de behandeling van diabetes mellitus type 2

Vandaag introduceert Novo Nordisk het nieuwe medicijn Victoza®. Victoza® is ontwikkeld voor de behandeling van diabetes mellitus type 2. Het is de merknaam voor liraglutide, een humane, eenmaal daags toe te dienen GLP-1-analoog (glucagon-like peptide).

GLP-1 is een stof die van nature in het lichaam voorkomt en door de darmen wordt aangemaakt. Het zorgt ervoor dat het lichaam tijdens het eten van koolhydraten voldoende insuline afgeeft, zodat de lichaamscellen de glucose uit het bloed kunnen opnemen.

Mensen met diabetes type 2 hebben een relatief tekort aan GLP-1. Victoza® (liraglutide) compenseert het tekort aan GLP-1. Bij een hoge bloedglucose stimuleert Victoza® de afgifte van insuline. Is de bloedglucose voldoende gedaald, dan stopt de insuline-afgifte. Bovendien vertraagt Victoza® de passage van voedsel door de maag. Victoza® kan het lichaamsgewicht verminderen doordat men tijdens een maaltijd eerder een verzadigd gevoel heeft, waardoor er in de regel minder gegeten wordt.

Indicatie
Victoza® mag worden voorgeschreven voor de behandeling van diabetes type 2 in de volgende gevallen:

* behandeling in combinatie met metformine of een sulfonylureumderivaat indien onvoldoende glykemische controle wordt bereikt bij maximaal verdraagbare doseringen van monotherapie met metformine of een sulfonylureumderivaat.
* behandeling in combinatie met metformine en een sulfonylureumderivaat of metformine en thiazolidinedion indien onvoldoende glykemische controle wordt bereikt met tweevoudige combinatietherapie.

Vergoeding
Victoza® wordt in Nederland vergoed voor verzekerden met diabetes type 2 en een BMI groter dan of gelijk aan 35, bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen worden gereguleerd met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient het eerste recept door een internist voorgeschreven te worden.

Klinische studies
In het klinische ontwikkelingsprogramma (LEAD-studies), dat is uitgevoerd onder meer dan 4500 patiënten, bleek Victoza® een gunstig risk-benefit-profiel te hebben. Het werd vergeleken met veelgebruikte diabetesgeneesmiddelen. “De studie-resultaten tonen aan dat Victoza® een waardevolle nieuwe behandeloptie is voor veel mensen met diabetes type 2. Victoza® houdt met meer rekening dan alleen bloedglucose en heeft ook invloed op het gewicht”, aldus Piet van der Wal, Medisch Directeur van Novo Nordisk B.V. “Diabetes is een serieuze ziekte. Volgens het RIVM zijn er circa 990.000 mensen met diabetes, van wie er 740.000 gediagnosticeerd zijn. Naar verwachting zal dit aantal in 2025 opgelopen zijn naar 1,3 miljoen. Deze ziekte verdient dan ook onze volle aandacht, zodat mensen met diabetes de best mogelijke behandeling kunnen krijgen, nu en in de toekomst. In onze optie kan Victoza® bijdragen aan de realisatie van onze missie om diabetes te verslaan”.

Zowel de Japanse autoriteiten als de U.S. Food and Drug Administration (FDA) hebben op respectievelijk 20 januari en 25 januari j.l. goedkeuring aan Victoza® verleend.

Over Novo Nordisk
Novo Nordisk is een farmaceutisch bedrijf op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod van geneesmiddelen en geavanceerde toedieningsystemen voor de behandeling van diabetes. Bovendien is Novo Nordisk toonaangevend op het gebied van stollingsstoornissen, groeihormoontherapie en hormonale substitutietherapie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken. Novo Nordisk heeft meer dan 27.000 medewerkers in dienst in 81 landen en brengt zijn producten op de markt in 179 landen. B-aandelen van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de beurzen van Kopenhagen en Londen. ADR’s van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het symbool ‘NVO’. Novo Nordisk B.V. is gevestigd in Alphen aan den Rijn en heeft 150 medewerkers. Novo Nordisk behoorde in 2009 tot de beste werkgevers van Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *