Nog altijd grote behoefte aan ondersteunend personeel huisartsenzorg

Aan praktijkondersteuners is nog steeds een groot tekort. Dat blijkt uit de nieuwste Vacaturemonitor van het Campagneteam Werken in de huisartsenzorg van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). In de toekomst dreigt ook een tekort aan doktersassistenten te ontstaan, omdat veel studenten hun opleiding niet kunnen afronden door onvoldoende stagemogelijkheden.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en doen vaker een beroep op de huisarts. Deze krijgt een grotere rol in de wijk, waardoor de vraag naar praktijkondersteuners blijft toenemen. Er is echter nog steeds sprake van een groot tekort aan praktijkondersteuners: in zowel februari als juni 2014 bedroeg het aantal openstaande vacatures voor praktijkondersteuners-ggz 18%. Bij praktijkondersteuners somatiek is de vacaturegraad gestegen tot 7,1% tegenover 4,3% in 2013 (Figuur 1). Doorgaans wordt 2 tot 3% onvervulde vacatures normaal geacht voor een goed functionerende arbeidsmarkt.

Figuur 1_Vacaturemonitor juni 2014

Werving praktijkondersteuners
Het duurt gemiddeld 113 dagen om een vacature voor een praktijkondersteuner (POH) te vervullen. Dit komt niet doordat er de afgelopen maanden zo weinig vacatures vervuld zijn, maar vooral doordat het aantal vacatures sterk is toegenomen.

Vraag naar doktersassistenten
De grotere rol van de eerstelijns huisartsenzorg betekent ook een uitbreiding van het takenpakket van doktersassistenten. Door een tekort aan stageplaatsen komen toekomstige doktersassistenten in de problemen met het afronden van hun opleiding. Daardoor is het de vraag of in de toekomst voldoende doktersassistenten beschikbaar zijn. Het aantal openstaande vacatures voor doktersassistenten daalde in februari 2014 tot 260, maar door een afname van het aanbod op de arbeidsmarkt steeg het aantal in juni weer tot 690 (zie Figuur 2). Daarmee stokt de landelijk dalende trend in het aantal onvervulde vacatures voor doktersassistenten. Ook de gemiddelde tijd die nodig is om een vacature te vervullen nam fors toe van 45 dagen in februari tot 83 in juni 2014.

Figuur 2_Vacaturemonitor juni 2014

Samen werken aan oplossingen
De SSFH werkt samen met de branche aan oplossingen voor de knelpunten op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Het fonds stelt bijvoorbeeld een financiële vergoeding beschikbaar aan werkgevers die een opleidingsplaats bieden. Met de oprichting van het Centrum Arbeidsmarkt en Beroepsopleidingen Huisartsenzorg krijgen werkgevers per 1 september één landelijk aanspreekpunt voor alle vragen over arbeidsmarkt, stages en opleidingen. Daarnaast heeft SSFH in mei een Sectorplan huisartsenzorg ingediend. SSFH is nog in afwachting van goedkeuring door het ministerie van SZW. Met de activiteiten uit het sectorplan wil het fonds zich inspannen om 600 medewerkers uit andere zorgsectoren op te leiden voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg, zoals doktersassistenten, praktijkondersteuners / praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners-ggz. Ook wordt voor 250 praktijkondersteuners een opleidingstraject gemaakt dat het huidig competentieniveau verstevigt.

Over de Vacaturemonitor
Doktersassistenten en praktijkondersteuners spelen een belangrijke rol in het functioneren van de huisartsvoorziening. Als hun vacatures niet snel en goed opgevuld kunnen worden komt de huisartsenzorg onder druk te staan. Het Campagneteam Werken in de huisartsenzorg van de SSFH laat daarom door Kiwa Carity drie keer per jaar het aantal openstaande vacatures voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg onderzoeken met de Vacaturemonitor. De uitkomsten kunnen dan aanleiding zijn om, regionaal of landelijk, stappen te ondernemen.

Meer informatie
De Vacaturemonitor juni 2014

Author: Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) zet zich in voor meer stageplaatsen, stagevergoedingen, praktijkbegeleiding, de werving van personeel en het veiliger maken van het werk in de huisartsenzorg. De SSFH is een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisaties Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN, per 1 januari 2014 gefuseerd tot brancheorganisatie InEen met Landelijke Organisatie voor Ketenzorg en Landelijke Vereniging Georganiseerde eerstelijn) en de werknemersorganisaties Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *