Nieuwe waarschuwing bij gebruik tyrosinekinaseremmers

Bij het gebruik van bepaalde tyrosinekinaseremmers (de zogeheten BCR-ABL TKI’s: imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib) kan bij patiënten die hepatitis B hebben gehad, de infectie opnieuw gaan opspelen. Dit komt door re-activatie van het ‘slapende’ hepatitis B-virus (HBV). Deze re-activatie kan op ieder moment tijdens de TKI-behandeling optreden. Bij sommige patiënten ontstaat hierdoor acuut leverfalen. Dit blijkt uit een evaluatie van meldingen uit de praktijk.

In de productinformatie en bijsluiter van al deze middelen komen aanbevelingen voor het testen en monitoren van patiënten op een (slapende) HBV-infectie.

Tyrosinekinaseremmers worden gebruikt om de groei van abnormale (kanker)cellen, bij bijvoorbeeld leukemie, te remmen.

Advies aan artsen
– Test patiënten op HBV-infectie vóór de start van de behandeling met BCR-ABL TKI’s.

– Raadpleeg experts op het gebied van leverziekten en de behandeling van HBV bij patiënten met (slapende) hepatitis B.

– Controleer patiënten die drager zijn van HBV op signalen en symptomen van een actieve HBV-infectie tijdens en gedurende enkele maanden na afloop van de behandeling met TKI’s.

De firma’s Ariad Pharma Ltd., Bristol-Myers Squibb, Novartis Pharma B.V. en Pfizer bv hebben over dit onderwerp gezamenlijk een brief gestuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd aan hematologen, oncologen en ziekenhuisapothekers (plus al deze specialisten in opleiding).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt farmacovigilantie of geneesmiddelenbewaking genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) op de hoogte gebracht.

Documenten: DHPC Tyrosinekinaseremmers

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *