Nieuwe samenstelling KNMP-bestuur

By | 24/06/2020

Het bestuur van de KNMP kent per 25 juni 2020 een nieuwe samenstelling. Reinier Bax, Maayke Fluitman, Jacco Pesser, Steven Verhagen-Smits en Peter Wognum zijn in de Algemene Vergadering (AV) benoemd tot nieuwe bestuursleden van het KNMP-bestuur.

Het KNMP-bestuur zal daarmee, conform de besluiten over de wijziging van de bestuurlijke structuur, bestaan uit acht leden. Tijdens de AV van 11 december 2019 was Aris Prins al verkozen tot voorzitter en Sijtze Blaauw herbenoemd. Nicole van Hunfeld is nu een jaar in functie als penningmeester. Katja van Oirschot, vicevoorzitter, treedt af als lid van het KNMP-bestuur.

Voorts zijn tijdens de AV Marrit Wester en Taco van Witsen benoemd tot nieuw lid van de LOA commissie. Daarnaast is Cynthia Regensburg benoemd tot nieuw lid van de AGM commissie. De secties LOA en AGM gaan functioneren zonder formele sectieledenvergadering en krijgen een commissie in plaats van een bestuur, met als voorzitter een KNMP-bestuurslid.

Gezien het belang dat de KNMP hecht aan een wetenschappelijke vereniging voor een specialisme blijft de WSO een sectieledenvergadering en een bestuur houden. Het WSO-bestuur wordt benoemd door het KNMP-bestuur en heeft als voorzitter een KNMP-bestuurslid.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *