Nieuwe medicijnafgevende stents effectiever

By | 14/07/2014

De nieuwe generatie medicijnafgevende stents die gebruikt wordt bij dotterprocedures in vernauwde kransslagaders is veilig en effectiever dan vorige generaties. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente door promovendus Kenneth Tandjung.

Hij onderzocht tevens het gebruik van een extra bloedverdunner na een dotterprocedure, de invloed van suikerziekte en de resultaten van dotterprocedures bij vrouwen. Tandjung is cardioloog in opleiding aan het Thoraxcentrum Twente aan het MST in Enschede.

Tandjung: “Tegenwoordig gebruiken we bij dotterprocedures veelal medicijnafgevende stents. Inmiddels is dit de derde generatie. Alle drie de generaties zijn veilig, maar de derde is makkelijker te plaatsen door artsen. Dit is effectiever, efficiënter en uiteindelijk ook goedkoper.”

Antistolling na een dotterprocedure
Tandjung ondezocht hoe lang het nodig is om naast de standaard bloedverdunner een extra bloedverdunner te gebruiken na een dotterprocedure. In Nederland wordt de extra bloedverdunner tot uiterlijk een jaar na de dotterprocedure gebruikt. Uit Tandjungs onderzoek blijkt dat dit veilig is. In sommige landen wordt er voor een zeer lange periode een extra bloedverdunner voorgeschreven vanwege de vrees dat een stent na de ingreep dicht zou kunnen stollen. Echter door langer een extra bloedverdunner te gebruiken heeft een patiënt meer kans op bloedingen.

Niet eerder onderkende suikerziekte
Tandjung ontdekte ook dat patiënten met nog niet eerder onderkende suikerziekte een hoger risico lopen op het krijgen van een hartinfarct rond een dotterprocedure. Dit bevestigd het nut van het goed vaststellen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten voordat een patiënt een dotterprocedure ondergaat.

Vrouwen
In zijn onderzoek keek Tandjung afzonderlijk naar de resultaten van dotterprocedures bij vrouwen. Uit zijn onderzoek blijkt dat de resultaten bij vrouwen net zo goed waren als voor mannen, ongeacht welk type medicijnafgevende stent gebruikt werd. Dit is nog niet eerder onderzocht. Vrouwen zijn vaak te weinig vertegenwoordigd in het onderzoek naar hart- en vaatziekten. In het verleden is geconstateerd dat vrouwen een slechtere uitkomst hadden na een dotterprocedure.

TWENTE, DUTCH PEERS en BIO-RESORT
Tandjung analyseerde voor zijn promotieonderzoek data uit twee grote onderzoeken, genaamd Twente en Dutch Peers. Hieraan namen duizenden patiënten deel die een dotterprocedure hebben ondergaan en waarin deze nieuwe medicijnafgevende stents zijn onderzocht. De onderzoeken zijn opgestart door cardiologen uit Enschede.

Naast het Thoraxcentrum van het Medisch Spectrum Twente in Enschede doen ook de ziekenhuizen Medisch Centrum Alkmaar, Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem en Scheper Ziekenhuis te Emmen mee. Patiënten worden jaren achtereen gevolgd, om ook de resultaten op langere termijn te onderzoeken. De eerste resultaten van deze studies zijn al gepubliceerd in grote, internationale vaktijdschriften.

Kenneth Tandjung promoveerde 25 juni 2014 met lof, bij de vakgroep Health Technology and Services Research van onderzoeksinstituut MIRA. Zijn promotor is Prof. dr. Clemens von Birgelen.

Author: Universiteit Twente

Universiteit Twente. De plek waar talent zich het best ontplooit. Studenten en medewerkers staan centraal. 3.300 wetenschappers en professionals zorgen samen voor baanbrekend onderzoek, relevante innovatie en inspirerend onderwijs voor meer dan 9.000 studenten. Ondernemerschap zit in onze genen. Op de campus zijn zo'n 100 (student)bedrijven gevestigd. Daarnaast heeft Universiteit Twente al meer dan 700 succesvolle spin-off bedrijven voortgebracht! Kennispark Twente stimuleert en faciliteert startende ondernemers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *