Nieuwe maatregelen bij voorschrijven Hydroxyethylzetmeel

Hydroxyethylzetmeel (HES) oplossingen voor infusie worden binnenkort alleen beschikbaar gesteld binnen een gecontroleerd toegangsprogramma. HES medicijnen zullen daarom alleen worden geleverd aan officieel goedgekeurde ziekenhuizen of centra. De officiële goedkeuring vereist dat zorgverleners, die deze middelen voorschrijven of toedienen, een verplichte training krijgen over het veilige en effectieve gebruik ervan. Deze maatregel is ingesteld omdat eerder opgelegde regels voor gebruik van dit medicijn niet worden nageleefd.

HES wordt gebruikt om het bloedvolume aan te vullen en zo de bloedcirculatie te ondersteunen bij veel bloedverlies.

Advies aan patiënten

HES-oplossingen worden door uw arts via een infuus gegeven. Door de nieuwe maatregel bent u ervan verzekerd dat uw zorgverlener getraind is over het veilig en effectief gebruik. Heeft u vragen over het gebruik van HES oplossingen voor infusie? Vraag dan uw behandelend arts.

Advies aan zorgverleners

  • Zorgverleners die deze middelen voorschrijven of toedienen zijn verplicht om een training te volgen over het veilige en effectieve gebruik van HES producten.
  • HES producten mogen alleen worden gebruikt voor de behandeling van hypovolemie door acuut bloedverlies wanneer kristalloïden alleen niet voldoende worden geacht. De middelen mogen niet worden gebruikt bij patiënten met sepsis (bloedvergiftiging), patiënten met verminderde nierfunctie of zeer ernstig zieke patiënten.

De firma’s B. Braun Melsungen AG en Fresenius Kabi Nederland BV hebben over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar betrokken anesthesiologen, internisten, intensivisten, chirurgen, maag-darm-leverartsen, SEH-artsen KNMG, ziekenhuisapothekers en kinderartsen (alle genoemde specialisten ook in opleiding).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Meer informatie
DHPC HES oplossingen voor infusie

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *