Nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen juni 2018

Op de website horizonscangeneesmiddelen.nl is een nieuw overzicht verschenen van innovatieve geneesmiddelen die de komende 2 jaar op de markt komen.

Uitgebreid overzicht innovatieve geneesmiddelen

De scan die wordt aangeboden is uitgebreid ten opzichte van vorige versies. Per geneesmiddel is informatie te vinden over zaken als behandelschema, verwachte patiëntenaantallen en verwachte kosten. De informatie per geneesmiddel is overzichtelijk weergegeven per rubriek en er kan op aandoening of datum worden gezocht. Met de net geactualiseerde editie, biedt de Horizonscan ook:

  • nog beter onderbouwde prijs- en patiënt-volume-schattingen;
  • een veld met informatie of een middel nieuw is;
  • een keuze-menu: Biosimilar, generiek, nieuw middel, nieuwe toedieningsvorm of indicatieuitbreiding;
  • inzicht per geneesmiddel in welke fase van de ontwikkeling het zich bevindt.

Ook is een overzicht opgenomen van geneesmiddelen die door VWS voor de 2e helft van 2018 als sluiskandidaat zijn geselecteerd.

Gebruik Horizonscan Geneesmiddelen

De Horizonscan Geneesmiddelen is bedoeld om ziekenhuizen, behandelaren, verzekeraars, patiënten en overheidsinstanties optimaal inzicht te geven in middelen die nieuw op de markt komen. Behandelaren, apothekers en ziekenhuizen kunnen hiermee bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor hun behandelaanbod. Verzekeraars en ziekenhuizen kunnen de Horizonscan gebruiken om goede contractafspraken te maken over tijdige inzet en vergoeding van nieuwe geneesmiddelen. Uit de Monitor Geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg van de NZa bleek dat hier een belangrijk verbeterpunt ligt.

Samenwerkingsverband

De NVZ en de andere partijen betrokken bij het bestuurlijk akkoord medisch specialistische zorg hebben met VWS afgesproken om samen 1 integrale Horizonscan te maken die voor alle betrokkenen bruikbaar is en in diverse behoeften voorziet. De Horizonscan komt tot stand gekomen onder regie van het Zorginstituut en in samenwerking met werkgroepen met deskundigen op het betreffende gebied.

Author: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is sinds 1991 de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. De NVZ behartigt de belangen van hun leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *