Nieuwe geneesmiddelen bij constitutioneel eczeem – deel 2

Januskinaseremmers baricitinib, upadacitinib en abrocitinib

Het aantal nieuwe geneesmiddelen bij constitutioneel eczeem neemt snel toe. In het eerste deel over dit onderwerp werden de interleukineremmers dupilumab en tralokinumab beschreven. In dit tweede deel worden de januskinaseremmers baricitinib, upadacitinib en abrocitinib onder de loep genomen. Zijn deze geneesmiddelen een laatste redmiddel bij constitutioneel eczeem? Is er op grond van de resultaten van een netwerk meta-analyse een goede keuze te maken voor een van de interleukineremmers of januskinaseremmers?

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•    Bij patiënten met constitutioneel eczeem is in gerandomiseerd onderzoek met de januskinaseremmers baricitinib, upadacitinib en abrocitinib een statistisch significante en klinisch relevante verbetering gevonden ten opzichte van placebo, gemeten als het aantal patiënten met een niet of nauwelijks aangedane huid na behandeling (IGA-score 0 of 1).

•    De meest gerapporteerde bijwerkingen zijn infecties en acne (upadacitinib en abrocitinib).

•    Het CBG waarschuwt voor cardiovasculaire bijwerkingen, veneuze trombo-embolie en non-melanoma huidkanker, maar door de jonge populatie in de onderzoeken is de gevonden incidentie laag (< 0,5/100 patiëntjaar).

•    Uit een netwerk meta-analyse van onderzoek naar interleukineremmers en januskinaseremmers blijkt dat upadacitinib 30 mg/dag en abrocitinib 200 mg/dag de meest werkzame geneesmiddelen zijn, gevolgd door dupilumab, upadacitinib 15 mg/dag en abrocitinib 100 mg/dag. Baricitinib en tralokinumab zijn de minst werkzame geneesmiddelen.

•    Bij patiënten met constitutioneel eczeem zijn interleukineremmers en januskinaseremmers na zorgvuldige afweging toe te passen als laatste stap in de behandeling, ondanks de hoge prijs. In samenspraak met de patiënt wordt de keuze gebaseerd op werkzaamheid, bijwerkingen en toedieningsweg.

Lees het volledige artikel

Lees ook

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *