Nieuwe geneesmiddelen bij constitutioneel eczeem – deel 1

Constitutioneel eczeem of atopische dermatitis is de meest voorkomende chronische inflammatoire huidaandoening en wordt gekenmerkt door intense jeuk en eczemateuze laesies.

De behandeling bestaat al tientallen jaren uit het gebruik van indifferente huidmiddelen, lokale corticosteroïden en calcineurineremmers, en systemische immunosuppressiva.

Sinds enkele jaren is er een interleukineremmer op de markt, recent gevolgd door een tweede, beide geregistreerd als vervolgtherapie in de tweede lijn bij matig tot ernstig constitutioneel eczeem.

Zijn de interleukineremmers dupilumab en tralokinumab een sprong voorwaarts in de behandeling voor de patiënt?

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van Ge-Bu?

•    Tot enkele jaren geleden bestond de behandeling van constitutioneel eczeem uit lokaal toegepaste geneesmiddelen en systemische immunosuppressiva.

•    In gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoeken met de interleukineremmers dupilumab en tralokinumab is bij patiënten met constitutioneel eczeem een statistisch significante en klinisch relevante verbetering gevonden, gemeten als het aantal patiënten dat na behandeling een niet- of nauwelijks aangedane huid heeft (IGA-score 0 of 1).

•    Bij het gebruik van interleukineremmers bij constitutioneel eczeem is conjunctivitis een vaak voorkomende, milde tot matig-ernstige bijwerking die zelden tot staken van de therapie leidt.

•    Dupilumab en tralokinumab zijn effectieve en veilige geneesmiddelen voor de behandeling van ernstig constitutioneel eczeem. Er zijn nog geen direct vergelijkende onderzoeken gepubliceerd naar het verschil in werkzaamheid tussen de twee interleukineremmers bij constitutioneel eczeem.

•    Een netwerk meta-analyse met een onderlinge vergelijking van de interleukineremmers en de overige geneesmiddelen bij constitutioneel eczeem wordt besproken in een tweede artikel over dit onderwerp.

Lees het volledige artikel

Lees ook

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *