Nieuwe editie brochure Farmacogenetica en de Apotheker

By | 14/02/2019

Brochure Farmacogenetica en de Apotheker

Een nieuwe editie van de brochure Farmacogenetica en de Apotheker is beschikbaar. De NVZA en KNMP hebben deze editie gezamenlijk gepubliceerd na afronding van de Pilot Farmacogenetica in 2018. In de pilot is aangetoond dat met behulp van farmacogenetica de apotheker nog beter de medicatie op de patiënt kan afstemmen. Het NHG-Standpunt Farmacogenetica onderstreept de rol van apotheker als geneesmiddelenexpert en zijn positie als behandelaar op het gebied van farmacogenetica.

Medicatie aanpassen door genetisch profiel

Van steeds meer geneesmiddelen is bekend welke genen invloed hebben op de werking ervan. Met deze informatie over genen kan de apotheker medicijngebruik optimaliseren voor de individuele patiënt. Uit de uitslag van een zogenoemde farmacogenetische test komt een PGx-profiel waaruit bijvoorbeeld kan blijken dat een patiënt meer of juist minder van een medicijn moet gaan gebruiken. Soms is het beter om een ander geneesmiddel te kiezen. Door rekening te houden met het farmacogenetisch profiel kan in Nederland jaarlijks ruim 200.000 keer de medicatie op de patiënt worden aangepast.

Samenwerking in eerste lijn

Naast expertise en persoonsgerichte zorg is vastleggen en delen van testresultaten met andere zorgverleners van cruciaal belang. De KNMP benadrukt deze samenwerking expliciet in haar standpunt; ook huisartsen wijzen hierop in het NHG-Standpunt ‘Farmacogenetisch onderzoek in de huisartsenpraktijk’. Samenwerking in de eerste lijn is een voorwaarde voor goede patiëntenzorg.

Brochure Farmacogenetica en de Apotheker

– Bekijk de brochure Farmacogenetica en de Apotheker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *