Nieuwe betaaltitel patiëntengroepsgebonden afstemming van zorg in de loop van 2024

By | 04/12/2023

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport kondigt een nieuwe betaaltitel aan voor patiëntengroepsgebonden afstemming van zorg. Deze kan in de loop van 2024 worden ingezet voor de bekostiging van domeinoverstijgende en sectoroverstijgende afstemming door zorgaanbieders. Dat schrijft demissionair minister Kuipers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.  

Nieuwe betaaltitel

De nieuwe betaaltitel stelt zorgverzekeraars in staat om – samen met gemeenten – patiëntengroepsgebonden activiteiten van samenwerkingsverbanden van zorg- en welzijnsaanbieders te bekostigen. Het gaat hier om de bekostiging van de afstemming van zorg en ondersteuning voor specifieke (kwetsbare) groepen verzekerden, niet om de bekostiging van het aanbod van zorg en ondersteuning zelf. Daarbij blijft iedere sector en ieder domein verantwoordelijk voor zijn eigen kosten. 

Kamerbrief

In de Kamerbrief gaat demissionair minister Kuipers nader in op de toepassing en de wijze van implementatie van deze nieuwe betaaltitel in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Ook beschrijft de bewindspersoon hoe rechtstreekse bekostiging van patiëntengroepsgebonden afstemming van zorg en ondersteuning voor specifieke groepen (kwetsbare) verzekerden onder voorwaarden kan worden opengesteld voor aanbieders van zorg in de zin van de Zvw. De betaaltitel kan ook worden ingezet voor overleggen waarin zowel over een specifieke doelgroep wordt gesproken, als over individuele patiënten.  

De betaaltitel kan alleen worden benut op basis van een contract. Betrokken zorgverzekeraars en zorgaanbieders zullen in een onderlinge overeenkomst tot uitdrukking moeten brengen dat ze de behoefte voelen om patiëntengroepsgebonden afstemming van zorg en ondersteuning voor specifieke categorieën verzekerden tot stand te brengen en dat deze afstemming onder de Zvw kan worden vergoed. De behoefte aan de afstemming kan bijvoorbeeld worden onderbouwd door te verwijzen naar een regioplan (zoals bedoeld in IZA hoofdstuk ‘Regionale samenwerking – algemeen’) waarin specifieke doelen en doelgroepen voor sector- en domeinoverstijgende samenwerking zijn gedefinieerd. 

Meer achtergrondinformatie over ontwikkelingen rondom domeinoverstijgende bekostiging is te vinden bij de NZa en het Zorginstituut Nederland.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *