Nieuwe behandeloptie voor obstipatie bij pijnmedicatie

Wyeth Pharmaceuticals introduceert methylnaltrexon/Relistor®: een geneesmiddel voor de behandeling van obstipatie door opioïdgebruik, de meest voorkomende en belangrijkste bijwerking van deze pijnmedicatie1,2. Relistor®/methylnaltrexon is effectief bij patiënten met gevorderde ziekte, die chronisch opioïden gebruiken en ondanks laxantia ernstig geobstipeerd (verstopt) zijn.

Methylnaltrexon/ Relistor® – een opioïd antagonist – verdrijft in de darmen het opioïd van de mu-receptor, maar bereikt het centraal zenuwstelsel niet. Het pakt hiermee de oorzaak van deze obstipatie aan maar laat de pijnstillende werking van de opioïden intact3. In Nederland zijn er enkele duizenden patiënten die lijden aan obstipatie door toediening van pijnstillende opioïden (opiaten)4, waarbij laxeermiddelen onvoldoende werken5. Deze vorm van obstipatie is een onderschat en verborgen probleem6.

Methylnaltrexon/ Relistor® is met name in de palliatieve zorg een uitkomst. Dr. M. van den Beuken, internist palliatieve zorg in het Universitair Medisch Centrum in Maastricht is onlangs gepromoveerd op het onderwerp “Symptoms in patients with cancer”. Haar commentaar is: “Een kwart van de patiënten in de palliatieve fase heeft matig tot ernstige obstipatie. Opioïden zijn hiervoor, naast minder lichaamsbeweging en minder vocht- en vezel intake, een belangrijke oorzakelijke factor. Het is een vervelende klacht die leidt tot buikpijn, misselijkheid, flatulentie, gasvorming en paradoxale diarree. De behandeling met orale laxantia is vaak onvoldoende effectief en rectale middelen zijn pijnlijk en schaamtevol voor de patiënt én zorgverlener. Methylnaltrexon/ Relistor® is een elegante oplossing van één injectie per twee dagen Door de unieke en gerichte werking geeft het medicijn verlichting voor patiënten bij wie gebruikelijke laxantia onvoldoende werken.”

Methylnaltrexon/Relistor® wordt subcutaan om de dag toegediend en bereikt de darmen binnen een half uur, waarna bij circa de helft van de patiënten ontlasting volgt1. Het medicijn is in 2008 geregistreerd en wordt volledig vergoed door zorgverzekeraars.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *