Nieuw risico bij gebruik Invokana en Vokanamet

Bij gebruik van canagliflozine (Invokana) en canagliflozine samen met metformine (Vokanamet) is in een studie een verhoogd aantal amputaties van met name de teen waargenomen. Het risico is laag, maar wel hoger dan bij diabetespatiënten die deze middelen niet gebruiken. In twaalf eerdere studies werd dit risico niet gezien.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) benadrukt dat routinematige voetzorg bij patiënten belangrijk is. Bij patiënten die eerder een amputatie hebben gehad of aan een vaataandoening lijden, is regelmatige controle extra relevant. Verder wordt geadviseerd om alert te zijn op tekenen en symptomen van uitdroging en zoutverlies. Voldoende drinken helpt daarbij.

Bij patiënten met complicaties aan de benen en/of voeten, zoals een huidzweer of weefselsterfte moet overwogen worden om de behandeling te stoppen.

Invokana en Vokanamet zijn bloedglucoseverlagende middelen. Deze geneesmiddelen worden gebruikt door volwassenen om type 2-diabetes te behandelen. Het werkt door te zorgen dat er meer suiker uit het lichaam wordt verwijderd met de urine. Dit verlaagt de hoeveelheid suiker in het bloed.

De firma Jansen-Cilag heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar internisten, diabetologen, endocrinologen, intensivisten, anesthesiologen, SEH-artsen, geriaters, huisartsen, diabetesverpleegkundigen, (ziekenhuis)apothekers en alle genoemde specialismes in opleiding.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Ga naar: DHPC Invokana en Vokanamet

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *