‘Nieuw kabinet moet Nederland voorbereiden op een nieuwe pandemie’

Met de beëdiging van het nieuwe kabinet moeten grote maatschappelijke uitdagingen weer echt bij de hoorns worden gevat. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid heeft naast corona nog een andere belangrijke taak: Nederland voorbereiden op een nieuwe pandemie.

Hoewel we nog midden in de huidige pandemie zitten, is het niet de vraag of, maar wanneer we met de volgende pandemie te maken krijgen. Het is dan niet voor niets dat het regeerakkoord veel aandacht en middelen vrijmaakt voor pandemische paraatheid.

“Nieuw kabinet moet Nederland voorbereiden op een nieuwe pandemie”, Gerard Schouw directeur van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Tijd voor actie

1. Neem slimme interdepartementale samenwerking als vertrekpunt

De huidige pandemie werkt ontwrichtend op ons zorgstelsel, onze economie en samenleving. Pandemische paraatheid gaat verder dan alleen de zorg en de ministers van VWS. Alleen al de wens om meer zelfvoorzienend te worden op het gebied van genees- en hulpmiddelen vraagt betrokkenheid van diverse ministeries: VWS (geneesmiddelenbeleid), BHOS (internationale grondstoffenketens), EZ (bedrijfslevenbeleid) en Financiën (vestigingsklimaat).

2. Ontwikkel een robuuste langetermijnvisie op innovatie en life science &health-sector

Groot-Brittanië, Frankrijk, België en Duitsland hebben hun visies onlangs gepresenteerd. Zij willen af van de afhankelijkheid van landen als China en India als het gaat om genees- en hulpmiddelen. De geneesmiddelensector is in Nederland relatief sterk vertegenwoordigd, maar heeft de potentie uit te groeien tot Europese koploper voor vaccin- en geneesmiddelenontwikkeling en -productie.

3. Intensiveer publieke-private samenwerkingen

Als de huidige pandemie ons iets heeft geleerd is het wel dat publiek-private samenwerking loont. Door samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is het gelukt om binnen een jaar veilige vaccins op de markt te brengen. Het is tijd voor een volgende stap in deze publiek-private samenwerking.

Tot slot, als geneesmiddelensector sluiten we ons van harte aan bij het motto van het nieuwe coalitieakkoord: vooruitkijken naar de toekomst. En laten we die toekomst samen tegemoet gaan.

Author: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is de brancheorganisatie van ruim veertig in Nederland gevestigde bedrijven die zich richten op geneesmiddelenontwikkeling. Deze nieuwe medicijnen geven een antwoord op ziekten die nu nog niet goed behandelbaar zijn, en stellen mensen in staat om beter te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *