Nieuw: instructievideo’s KNMP-richtlijn Consultvoering

By | 22/08/2022

De KNMP stelt vier instructievideo’s beschikbaar over het toepassen van de KNMP-richtlijn Consultvoering in de apotheek. De video’s gaan in op de verschillende fases van een farmaceutisch consult, zoals het inwinnen van informatie en het geven van gerichte uitleg en advies. Apothekers en hun teams kunnen met de video’s direct praktisch aan de slag met consultvoering. Ook kunnen ze de video’s gebruiken om hun consultvoering verder te professionaliseren.

Consultvoering in de apotheek

De korte instructievideo’s geven informatie over het doel per fase van een consult en wat leden van het apotheekteam zouden kunnen doen om dat doel te bereiken. Ook is er per fase een voorbeeldconsult te zien met een patiënt. Daarmee zijn de video’s direct toepasbaar in de praktijk, en kan het apotheekteam de KNMP-richtlijn Consultvoering op een laagdrempelige manier implementeren.

De video’s behandelen de vier fases volgens de KNMP-richtlijn Consultvoering:

  • begin van het consult;
  • informatie inwinnen;
  • uitleg, advies en besluit;
  • afsluiting van het consult.

Bekijk de instructievideo’s consultvoering (beschikbaar voor leden)

KNMP-richtlijn Consultvoering

In de KNMP-richtlijn Consultvoering staan generieke aanbevelingen voor de opbouw en de uitvoering van een farmaceutisch consult die bij alle zorgvragen kunnen worden toegepast. Ook bevat de richtlijn aanvullende aanbevelingen voor consulten in specifieke situaties, zoals:

  • de start van een behandeling met een uitsluitend Recept (UR)-geneesmiddel;
  • vervolg of wijziging van een bestaande behandeling met een UR-geneesmiddel;
  • vragen over zelfzorg.

Meer informatie over de KNMP-richtlijn Consultvoering

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *