Nieuw farmaciebeleid Achmea

By | 01/09/2009

Agis en Achmea Zorg (waaronder Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea, Avéro en FBTO), introduceren per 1 januari 2010 een nieuw contract voor apothekers. Het contract is gericht op beheersing van zorgkosten en verhoging van de kwaliteit van de zorg.

De huisarts, apotheker en verzekerde blijven in het nieuwe contract vrij in hun keuze voor merkloze medicijnen. De apotheker draagt bij aan de keuze voor de meest doelmatige optie en verhoging van kwaliteit. In ruil voor structureel lagere geneesmiddelenprijzen krijgt de apotheker de hoogste receptregelvergoeding.

“Het nieuwe farmaciebeleid levert een belangrijke bijdrage aan het beperken van de stijging van de zorgkosten in de komende jaren”, aldus Melanie Schultz van Haegen, directeur Zorginkoop Achmea: “De maximale keuzevrijheid voor onze verzekerden is in samenspraak met de voorschrijvend arts in het nieuwe contract gegarandeerd.”

“Ook Agis Zorgverzekeringen is blij met deze nieuwe aanpak. Het stimuleert apotheken ook om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren”, aldus Michiel Alkemade, directeur Zorginkoop van Agis Zorgverzekeringen.

In het nieuw ontwikkelde contract IDEA (Integraal Doelmatigheidscontract Excellente Apothekers) behoudt de apotheker de ruimte om zelf te kiezen welke geneesmiddelen hij verstrekt. Daarnaast levert het beleid een kostenbeheersing op bij vrijwel alle medicijnen, zowel de merkloze geneesmiddelen als de merkgeneesmiddelen; ook wel spécialités genoemd. Binnen het contract hoeven patiënten niet voortdurend van geneesmiddel te wisselen. Ook hoeft de apotheker niet van leverancier te wisselen, waardoor hij kan besparen op voorraadmanagement en distributiekosten. Voor kwaliteitsafspraken wordt de apotheker extra beloond.

Kwaliteit van zorg
In het farmaciebeleid worden extra kwaliteitseisen geïntroduceerd, die (ongeacht de keuze voor IDEA- of preferentiebeleid) leiden tot verbetering van zorg. Zo doet de apotheker bijvoorbeeld onderzoek naar klantervaringen en zet de apotheker zich in om klanten te informeren over het medicijngebruik, bijwerkingen en medicijncombinaties. Deze meerjaren afspraak zorgt voor stabiliteit op de markt. Tegenover het meewerken aan het verlagen van de medicijnprijzen en de extra kwaliteitseisen, staat voor de apotheker in het IDEA-contract de maximale receptregelvergoeding.

Recht doen aan verschillen
De afgelopen maanden onderzochten de zorgverzekeraars van Achmea de mogelijkheden, samen met verschillende marktpartijen. Dit resulteerde in de IDEA-overeenkomst. Uitgangspunt bij de ontwikkeling was een alternatief te ontwikkelen voor het preferentiebeleid dat recht doet aan eenieders rol in de keten en de verbetering van zorg.

Schultz van Haegen: “Sommige apothekers zien kansen om met eigen inkoop en leveranciersmanagement tot lagere kosten te komen. Er zijn ook apothekers die aangeven geen inkooprol te ambiëren die leidt tot een dergelijk lager kostenniveau voor onze verzekerden. Zij geven de voorkeur aan preferentiebeleid boven het nieuwe contract.”

Voor de apothekers die niet het IDEA-contract kunnen of willen uitvoeren, nemen Achmea en Agis de inkoopfunctie deels over via aanbesteding op basis van labelpreferentie. Ook hier geldt een meerjarenafspraak, waardoor niet elke paar maanden van leveranciers gewisseld wordt. Voor verzekerden die vanaf 1 januari 2010 gebruik maken van een apotheek zonder IDEA-contract betekent dit, dat wanneer geneesmiddelen uit precies dezelfde werkzame stof bestaan, alleen het gecontracteerde geneesmiddel vergoed wordt. Indien er een medische noodzaak is voor een bepaald merk dan wordt deze gewoon volledig vergoed.

Michiel Alkemade: “Wij vinden het belangrijk dat betere kwaliteit van farmaceutische zorg ook beter beloond wordt. Met apothekers die veel aandacht besteden aan kwaliteit willen wij een intensieve samenwerking aangaan.”

Om een gedegen keuze te maken hebben apothekers inmiddels een eerste informatiepakket ontvangen. Via de speciale website www.ideacontract.nl kunnen apothekers de mogelijkheden voor de eigen apotheek invullen. Op de website staat het beleid ook uitgelegd via een video. Tevens zullen Achmea en Agis de komende weken apothekers persoonlijk ondersteunen in het maken van de voor hen beste keuze.

Author: Achmea

Achmea is een belangrijke financiële dienstverlener op de Nederlandse markt. Wij verzekeren ongeveer 8 miljoen Nederlanders voor zorg, schade en inkomen. Met welke visie? Hoe geven we onze klanten financiële zekerheid? Onze focus ligt op eenvoudige verzekeringen, waarbij we verantwoord omgaan met premies. En als er iets onverwachts gebeurt, willen we de geldzaken goed regelen voor onze klanten.​

10 thoughts on “Nieuw farmaciebeleid Achmea

 1. A.Jansen

  “Het nieuwe farmaciebeleid levert een belangrijke bijdrage aan het beperken van de stijging van de zorgkosten in de komende jaren”, aldus Melanie Schultz van Haegen, directeur Zorginkoop Achmea: “De maximale keuzevrijheid voor onze verzekerden is in samenspraak met de voorschrijvend arts in het nieuwe contract gegarandeerd.”

  Schultz van Haegen: “Sommige apothekers zien kansen om met eigen inkoop en leveranciersmanagement tot lagere kosten te komen. Er zijn ook apothekers die aangeven geen inkooprol te ambiëren die leidt tot een dergelijk lager kostenniveau voor onze verzekerden. Zij geven de voorkeur aan preferentiebeleid boven het nieuwe contract.”

  Voor verzekerden die vanaf 1 januari 2010 gebruik maken van een apotheek zonder IDEA-contract betekent dit, dat wanneer geneesmiddelen uit precies dezelfde werkzame stof bestaan, alleen het gecontracteerde geneesmiddel vergoed wordt. Indien er een medische noodzaak is voor een bepaald merk dan wordt deze gewoon volledig vergoed. (Zoals Melanie het zegt geeft Achmea/Agis de claw back terug bij Medische Noodzaak. Helemaal goed.)

  Michiel Alkemade: “Wij vinden het belangrijk dat betere kwaliteit van farmaceutische zorg ook beter beloond wordt. Met apothekers die veel aandacht besteden aan kwaliteit willen wij een intensieve samenwerking aangaan.”

  Denkt Melanie Schulz van haegen dat haar verzekerden gek zijn?

  Die hebben zeer goed door dat IDEA afwentelen van verzekeraarsrisico is op de apothekers. Heeft niets te maken met kwaliteit van de zorg. IDEA heeft niets met inkoop te maken, maar alles met verkoop: de verzekerden van Achmea en Agis zien te overtuigen zo goedkoop mogelijke medicijnen te slikken. Als een arts dure middelen voorschrijft deze via allerlei trucs proberen niet te leveren, want dat gaat ten koste van de winst van de apotheek.

  Bij Medische Noodzaak is de apotheek wettelijk verplicht het dure, maar wellicht betere, geneesmiddel te verkopen aan de verzekerde. Achmea/Agis betalen echter in dat geval de apotheek slechts de (veel) lagere prijs terug.

  Aan deze wettelijke verplichting koppelt Melanie Schulz van Haegen nog eens een contractuele verplichting. Veel vertrouwen in zorgverleners heeft zij blijkbaar niet.

  Melanie Schulz van Haegen is als politica gewend andermans geld uit te geven. Dat kunstje blijkt ze nog niet te zijn verleerd.

  Dat bij de onderhandse aanbestedingen van Achmea/Agis de verzekerden duurder uit zijn is niet het probleem van de apotheken. Achmea/Agis steken de handelsvoordelen in eigen zak. Laat de verzekerden die er maar zien uit te vissen. Een 10% korting op de basisverzekering en 50% op de aanvullende moet gewoon mogelijk zijn. Zo niet, dan kunnen de ex-verzekerden gewoon kiezen voor een zorgverzekeraar die gewoon open kaart speelt.

  Het financiele risico is dan bij de partij waarbij het hoort en die daar zeer goed voor wordt betaald: de zorgverzekeraar met de risicoverevening voor en achteraf. Per saldo loopt een zorgverzekeraar in Nederland bij normaal belegging en verzekering beleid geen risico.

  De zorgaanbieder heeft geen toegang tot de risicovereveningspot, gevuld met belastinggelden, voor alle zorgverzekeraars in Nederland.
  Kan ook niet en hoort ook niet. De zorgaanbieder is en blijft zorgverlener en is geen zorgverzekeraar en is zeker geen herverzekeraar van zorgverzekeraars. Daar komt IDEA wel op neer.

  IDEA is de wereld op zijn kop zetten. Het maakt het leven van de Achmea’s en Agissen van deze wereld wel heel comfortabel.

  De marktpartijen waar Melanie Schultz van haegen over spreekt en die volgens haar het IDEA steunen zijn onbekend, maar hebben wel wat uit te leggen.

  Dat Melanie Schulz van Haegen de namen weigert te noemen van die marktpartijen is tegenstrijdig met de door de NZa en politiek gewenste transparantie in de zorg.

  Men proeft nu toch een vorm van voor-voor overleg zoals in de bouwwereld schering en inslag was. Met alle gevolgen van dien voor de concurrentie (en kwaliteit) De consument betaalde in ieder geval te veel, voor te lage kwaliteit die ook nog eens te laat werd opgeleverd.

  Nu is het weer een sterk staaltje ouderwets achterkamertjes gekonkel tussen grote marktpartijen. Laat de NMa het maar niet horen.

  Wellicht een idee voor Melanie en haar onbekende marktpartijen: Laten we het simpel houden.

  In gewoon Nederlands. Een goed idee.

  Wij houden Michiel Alkemade aan zijn woord.

  (Onderhandse) Preferentie en Medisch Noodzaak gaan goed samen om de Kwaliteit van de zorg te bevorderen. Kwaliteit en loon naar werken. Geen problemen mee. Ieder zijn vak en de patiënt moet er blindelings op kunnen vertrouwen dat de zorg die hij afneemt 100% goed is. Die kwaliteit kost wat, maar dan heeft de patiënt ook wat. En daarmee ook Achmea/Agis: een tevreden klant.

  En een tevreden Achmea klant neemt wellicht een aanvullende verzekering, winkelt wat in de Achmea shop of gaat naar een van de Achmea Health Farms. Tevreden klanten komen terug. Een klassieke WinWinWin situatie. lekker simpel.

  Is dat geen beter idee?

 2. Jaap

  Ook dit is weer vaag geformuleerd: “De huisarts, patient en apotheker blijven vrij in hun keuze voor merkloze medicijnen” Gaat het dan toch alleen over generiek?
  Verder vind ik de koppeling tussen IDEA en het belonen van kwaliteit op het randje van ordinaire chantage. Wie niet kiest voor het IDEA contract komt ook niet in aanmerking voor extra tarief voor kwaliteitsverhogende activiteiten. De ruimte die de NZA biedt in het tarief was toch niet bedoeld als drukmiddel om een bepaald contract door te drukken dacht ik.
  Ik zou Achmea graag uitdagen om een open rekenmodule te presenteren waarin de apotheek precies kan zien waar de kosten en de opbrengsten in zijn specifieke situatie gaan vallen. De huidige rekenapplicatie is ondoorzichtig omdat volkomen onduidelijk is met welke gegevens wordt gewerkt behalve de paar algemene aannames met betrekking tot substitutiepercentage (op basis van geld? aantallen? specialité-generiek-par? prk niveau?) , het aantal regels en de omzet. En waarom kan ik geen rechten aan de module ontlenen? Kennelijk heeft Achmea er zelf ook niet veel fiducie in dat de uitkomsten betrouwbaar zijn.
  Hopelijk kan men met de individuele uitleg daar meer helderheid in verschaffen Vraag is alleen wie die uitleg gaat geven aan de grote aantallen apothekers die met vragen zitten.

  Jaap

 3. A.Jansen

  “Ook dit is weer vaag geformuleerd: “De huisarts, patient en apotheker blijven vrij in hun keuze voor merkloze medicijnen” Gaat het dan toch alleen over generiek?”

  Achmea en Agis vinden het best dat je specialite of parallel aflevert als IDEA apotheker bent. Je krijgt echter 2.40 per doosje van Achmea, ook nog op basis van DDD berekend. Losec, Selokeen, Pulmicort, Bricanyl en noem maar kosten heel wat meer. Zonder Medische Noodzaak verklaring kan je er nog onderuit, je zult moeten praten als Brugman om die Achmea/Agis verzekerden het generieke middel te verkopen. Bij IDEA is een Medische Noodzaak verklaring niet nodig. Dat scheelt in de administratieve lastendruk die volgens A Klink voornamelijk komt door zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

  Met een Medische Noodzaak verklaring ben je verplicht het door de arts en patiënt verlangde middel te leveren. En het Call Centre van Achmea/Agis is er alleeen voor klanten Achmea/Agis. En die hebben het met IDEA makkelijk: die apothekers moeten afleveren wat u wenst. U heeft recht op alles.

  Bij preferentie (Melanie verzwijgt de onderhandse preferentie)moet een Achmea/Agis een Medische Noodzaak verklaring krijgen om het door de arts en patient verlangde middel te kunnen krijgen op kosten van de verzekering.

  IDEA wordt niet gekoppeld aan kwaliteit. Michiel zegt dat duidelijk. IDEA is zuiver de inkooprol van de apotheker. Geen verkoop. Zeer zeker niet.

  Bij IDEA heb je dan inderdaad de vrije keuze van generiek label, tenzij de Achmea/Agis verzekerde een andere generiek merk,of specialite/parallel, wil. Een label met een zo breed mogelijk pakket is dan wel zo makkelijk. Sandoz en Teva komen dan om de hoek kijken. Die zullen ongetwijfeld met SFK en KNMP hebben deelgenomen aan de rekensessies. De kleinere aanbieders wordt zo het leven heel moeilijk gemaakt. De NZa en NMa moeten dringend naar kijken. En welke ruimte heb je nog? DDD bepaalt het aantal verpakkingen. Hoe gaat dat bij combinatie preparaten, de anticonceptie, de zalven, cremes, oogdruppels?

  Volgende stap is verlaging van de prijs van de verpakking.

  De rekentool moet niet komen vanuit Achmea/Agis. Inklikken op hun site is het domste wat je kan doen. Dat is een rekenmachine met geheugen.

  De rekenmodule moet zodoende komen vanuit de SFK en KNMP. Die hebben hem al. En rekenen hoef je niet eens te doen.

  Aan de rekenmodule van Achmea/Agis kan natuurlijk geen enkel recht worden ontleend. De MS lijst wordt nog steeds opgeschoond. Condities zijn nog immer onduidelijk en zelfs als Achmea/Agis alles op de rit hebben zullen zij nimmer de inkomsten van de IDEA apotheken garanderen. Geen rechten, wel plichten.

  Onderhandelen op het niveau van Achmea/Agis met dit soort grote belangen moet niet worden gedaan door dorpsapothekers en ex-VWS ambtenaren. Achmea/Agis sturen zelf de meest gehaaide zakenmannen/vrouwen met beste juridische scholing en beste kennis van wet en regelgeving naar de onderhandelingstafel.

  Daarom pleit ik al jaren voor een zakenman die namens apothekers onderhandelt. Type Jan Bennink.

 4. A.Jansen

  De reactie van de kleinere spelers op de generieke markt is voorspelbaar; introductie van grotere verpakkingen; 90, 180 en 270 stuks. Achmea/Agis vergoedt op basis van DDD het aantal verpakkingen. IDEA video uitleg klopt dan wel: 1 doosje per WMG regel, ongeacht aantal DDDs. Hoe gaat Achmea/Agis een aangebroken verpakking vergoeden? Als het aantal DDDs minder is dan een verpakking?

  Mylan, Apotex, Ranbaxy, Aurobindo, Apothecon, wisten dat natuurlijk al en zijn al een tijdje bezig met de introductie van grotere verpakkingen.

  Ook Mediq RE weet dat en onderkent dat als een van de grotere risico’s. Naast het massaal voorschrijven van Medische Noodzaak recepten.
  Toch is ook NapCo bezig om te berekenen of het IDEA van Achmea/Agis een goed idee is.

  En wat te denken van het tweede schaakbord; de overheidsingrepen? GVS clustering, WPG, pakketingrepen, claw back verhoging, tariefverlaging (die Achmea/Agis volgt) NZa en NMa visie op het IDEA van Achmea?

  NMa en NZa mogen pas ingrijpen als iets daadwerkelijk in de “markt” wordt toegepast.

  En de looptijd van het contract? 2 jaar. 2011 al de vrije prijzen, los van het doosje. Natuurlijk wel met een maximum, opgelegd door de NZa. 2010 al ketenzorg, 2011 inclusief geneesmiddelen. Dan is 2012 erg ver weg. Vermoedelijk zal Achmea/Agis een juridische ontsnappingsroute hechten aan het IDEA contract.

  Het PBI voor de ziekenhuizen is al gereed en staat paraat. Het effect; Prijs in A en B segment blijven stabiel, maar de passanten tarieven stijgen de pan uit en de wachtlijsten lopen weer op. Zie VWS site voor verder info.

  Er is altijd iemand die de prijs betaald en dat is de consument. Zijn tijd is gratis.

 5. Steven Oonk

  hoe zo keuze vrijheid generiek label? Kijkend naar de productlijst van Achmea is het een letterlijke kopie van de PCH/Sandoz assortimentslijst. Alsof de man met de zwarte kap voor de deur van je cel zegt “kies maar waar je heen wilt, als het maar de galg is”
  Het is een doorzichtig onderonsje van Mediq-Achmea-PCH (de aanstichter van preferentiebeleid), waarbij zand in menig ogen wordt gestrooid. De apotheker die wel kan rekenen weet dat hij zal bloeden als hij hiervoor tekent.

 6. Jaap

  Ik bedenk nog weer een hele nieuwe optie: ik kan natuurlijk ook bij de patienten die aan de apotheek het meeste geld gaan kosten een bonus van 100 euro per jaar geven als ze overstappen naar een andere verzekeraar, dat loont al heel snel en dan weet ik zeker dat het voordeel bij de patient terecht komt; daar kan toch niemand bezwaar tegen hebben lijkt mij.

 7. Arie-Jan

  Zoals de heer Oonk meldde op 3 september is het totaal onjuist. PCH is zeker niet de initiator van preferentie, zij hebben juist zich vrijwel geheel onthouden van biedingen aan verzekeraars.
  Mediq evenmin, zij hebben het preferentiebeleid genegeerd totdat een rechter het hun verplichtte (immers de rest van de apothekers deed wel keurig mee dus waarom Mediq geloven als zij zeggen dat preferentie voor de apotheek een crime is).

 8. J.Snijder

  Vandaag heb ik aangifte gedaan bij zowel de 2e als de eerste kamer der staten generaal en de nMA en alle partijen verzocht een onderzoek naar kartelvorming in te stellen, de praktijken van achmea geven een te duidelijk beeld van übermacht en übermenschlichkeit en zijn naar mijn inzien dusdanig arrogant dat ze denken dat ze overal mee wegkomt en nu dus de fout in is gegaan door de volledige produktlijst van Sandoz over te nemen als zijnde de richtlijn waaraan iedereen zich maar moet houden.

  Kom wees eerlijk iedereen die zijn ogen open heeft moet toch zien dat sandoz en Achmea een vuil spelletje hebben gespeeld en iedereen bij de neus probeert te nemen.

  Mochten de drie voornoemde partijen niet overgaan tot onderzoek zou het aan jullie apothekers zijn om eens een proces te starten en eens te kijken in hoeverre men Achmea en Sandoz en niet te vergeten mevrouw schulz van heagen aan de tand gevoeld kunnen worden door een onafhankelijke rechtbank.

  Deze praktijken stinken en niet zo’n beetje ook.

  is getekend een zéér benadeeld patient die inmiddels al meer dan 50% van zijn medicijnen niet meer krijgt zoals hij hoort te krijgen en elke dag zieker word. (en dát is nog maar een understatement zoals je nog nooit eerder gezien hebt)

 9. A JANSEN

  Het toverwoord in 2010 is “medische noodzaak”. Zolang de wetgever de positieve lijst van geneesmiddelen handhaaft heeft iedere Nederlander recht op alle geneesmiddelen, mits de zorgverzekeraar dit in de eigen polisvoorwaarden toestaat.

  Volgens de polisvoorwaarden van Achmea/Agis hebben hun verzekerden recht op ieder geneesmiddel dat is geregistreerd in Nederland en voorzien is van een Z-index nummer, Holding KNMP BV. Wellicht dat u van uw huisarts/medisch specialist een vermelding op het recept van “medische noodzaak” zult moeten vragen, maar u hoeft zich in 2010 niet door uw apotheker, huisarts, medisch specialist of zorgverzekeraar zieker te maken dan nodig is.
  Weest mondig en kritisch en verzoek uw voorschrijver om recepten met de vermelding “medische noodzaak” en eis van uw apotheek dat hij deze recepten respecteerd. Zo niet, ga naar een andere zorgaanbieder die wel luistert naar de wens van zijn klanten.

  2011 gelden weer andere regels. Afschaffing van de positieve lijst ligt in het verschiet. Dan bepaalt de zorgverzekeraar wat zijn verzekerden per aandoening krijgt voorgeschreven.
  2014 gaat men in Nederland over op het aanbesteden van patiënten; vaste prijs per patiënt per jaar, inclusief alle behandelingen en geneesmiddelen.

  Deze trein zal doordenderen zolang de bevolking het allemaal blijft pikken. Enige methode is het rode potlood te laten spreken; eerst in maart 2010 en vervolgens in 2011.

  CDA, PvdA, CU en VVD en D66 zijn voorstanders van het huidige beleid. Niet stemmen is geen optie. Blanco stemmen evenmin. Een protest stem bij de Gemeenteraadsverkiezingen zal echter wonderen doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *