NHG-Standaard Diabetes bevat nieuw stappenplan

By | 25/11/2021

De NHG-Standaard Diabetes bevat een nieuw stappenplan voor mensen met diabetes type 2 en een zeer hoog cardiovasculair risico. Dit stappenplan is onderdeel van de herziening van het medicatieadvies in de NHG-Standaard Diabetes.

Het advies is dat deze patiënten moeten starten met een SGLT2-remmer, en bij een contra-indicatie met een GLP-1-agonist. De minister voor Medische Zorg heeft de vergoeding van de SGLT2-remmers hierop aangepast.

Nieuw stappenplan

Het nieuwe stappenplan is toepasbaar bij niet-kwetsbare patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, een levensverwachting van meer dan 5 jaar en een eGFR hoger dan 10 ml/min/1,73m2.

Bij bestaande zeer hoog risicopatiënten, die al andere diabetesmedicatie gebruiken, is het advies om een SGLT2-remmer toe te voegen bij een HbA1c hoger dan 53 mmol/mol. Bij een HbA1c lager dan 64 mmol/mol moet de voorschrijver eerst de dosering van de andere diabetesmedicatie aanpassen.

Vergoeding

Het Zorginstituut heeft de indicaties voor het gebruik van SGLT2-remmers aangepast in het advies aan de minister om deze middelen te vergoeden. Dit advies is overgenomen, waardoor zorgverleners de richtlijn meteen kunnen toepassen. Ook zijn de ZN-formulieren aangepast. Voor de GLP-1-agonisten loopt het vergoedingsproces nog.

Multidisciplinaire samenwerking

Een multidisciplinaire werkgroep heeft het medicamenteuze deel van de NHG-Standaard herzien. Deze werkgroep bestond uit huisartsen, internisten, openbaar apotheker Anne-Margreeth Krijger en een vertegenwoordiger van Diabetesvereniging Nederland.

De richtlijn is bestemd voor zowel de eerste als tweede lijn en staat ook op de richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *