Nefarma wil aanpassing ICT voor betere registratie biologische middelen

Nefarma heeft bij de Tweede Kamer gepleit voor aanpassing van de ICT-systemen in de zorg en betere registratie van het gebruik van biologische geneesmiddelen.

Op 18 juni 2015 spreekt de Tweede Kamer met de minister van VWS over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Nefarma heeft die gelegenheid benut om aandacht te vragen voor de uitwisseling van gegevens met betrekking tot biologische geneesmiddelen.

De ICT-systemen die nu in de zorg worden gebruikt, verhinderen dat achteraf kan worden vastgesteld welk geneesmiddel de patiënt heeft gekregen. Eventuele bijwerkingen zijn daardoor niet te herleiden naar het product. Nefarma wil een aanpassing van de systemen, zeker omdat het gebruik van biologische geneesmiddelen in de toekomst verder zal toenemen.

In een toelichting schrijft Nefarma onder meer:
Voor een adequate behandeling van (chronische) aandoeningen, zullen steeds vaker biologische geneesmiddelen in beeld komen, waaronder biosimilars. Met het oog op veilig gebruik, is het belangrijk dat artsen en andere behandelaren altijd weten welk biologisch geneesmiddel de patiënt gekregen heeft. De Europese Commissie heeft recent de regels voor deze farmacovigilantie voor biologische geneesmiddelen flink aangescherpt, met name wat betreft het melden van bijwerkingen. Door onvolkomenheden in de ICT-systemen van voorschrijvers en afleveraars is dat nu niet mogelijk, omdat alleen de algemene stofnaam wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat de apotheker een ander middel heeft afgeleverd dan de arts had bedoeld.

Nefarma wil een verplichte aanpassing van de ICT-systemen waarbij elk biologisch geneesmiddel (origineel of biosimilar) een eigen code krijgt. Daarnaast bepleit de vereniging een goede voorlichtingscampagne gericht op artsen, apothekers en patiënten over het melden van bijwerkingen van biologische geneesmiddelen met vermelding van merknaam en batchnummer.

Samen met Bijwerkingencentrum Lareb, het CBG en de Federatie van Medisch Specialisten, wil Nefarma, onder auspiciën van het ministerie van VWS, werken aan de verbetering van de bijwerkingenregistratie van biologische middelen.

Author: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is de brancheorganisatie van ruim veertig in Nederland gevestigde bedrijven die zich richten op geneesmiddelenontwikkeling. Deze nieuwe medicijnen geven een antwoord op ziekten die nu nog niet goed behandelbaar zijn, en stellen mensen in staat om beter te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *