Nefarma verbaasd over uitspraken Klink

Minister Klink (VWS) bereidt een wet voor die openbaarmaking van alle relaties tussen medici en farmaceutische bedrijven moet afdwingen. Producenten van geneesmiddelen moeten bekendmaken met welke artsen en medische wetenschappers zij banden hebben. De minister wil een wet achter de hand hebben voor het geval dat niet vrijwillig gebeurt.

Nefarma is hoogst verbaasd over deze uitspraken en vindt ze niet te rijmen met de acties die de sector samen met artsenorganisaties, het ministerie van VWS en de Inspectie al ruim een jaar onderneemt. Op 1 december vindt een derde werkconferentie van deze partijen plaats, die moet leiden tot concrete afspraken over de manier waarop de banden inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Nog vandaag zal Nefarma hierover overleg hebben met het ministerie.

Aanleiding voor de uitspraken van de minister is het rapport van de IGZ waaruit blijkt dat er onduidelijkheid is over mogelijke beïnvloeding van belanghebbenden bij de totstandkoming van behandelrichtlijnen. Naar het oordeel van de minister hebben richtlijnontwikkelaars als NHG en CBO enerzijds en farmaceutische bedrijven anderzijds te weinig gedaan om de helderheid op vrijwillige basis te vergroten.

In het artsenblad Medisch Contact reageert NHG-voorzitter Arno Timmermans op de uitspraken van de Inspectie dat er een richtlijn voor richtlijnontwikkeling en een model voor mogelijke belangenverstrengeling moet komen. Timmermans: “De inspectie legt ons van alles op, maar zo blijft het dweilen met de kraan open. Het was beter als farmaceutische bedrijven werden verplicht om openbaar te maken welke relaties zij met richtlijnopstellers onderhouden.” Het NHG doet al van alles om onafhankelijkheid te waarborgen, benadrukt Timmermans. “We zullen nu ook gaan vragen naar opties en aandelen en om een tweede belangenverklaring, aan het eind van het proces.

Jan Swinkels, lid van de raad van bestuur van het CBO, spreekt in een reactie op het IGZ-rapport van een ‘politiek rapport’, alleen bedoeld om het onderwerp onder de aandacht te brengen. Het CBO, zegt hij, werkt samen met het NHG en andere richtlijnontwikkelaars aan een richtlijn voor het opstellen van richtlijnen: “Zeker bij grote richtlijnen, waarbij veel geld is gemoeid, moeten we helderder zijn over ieders belangen. We moeten ook de belangenverklaringen gaan natrekken, mogelijk aan de hand van één grote database.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *