Nefarma: uiterste waakzaamheid geboden bij internetbestellingen

Veel geneesmiddelen die via internet bij patiënten komen, zijn vervalst. Een onderzoek van de Consumentenbond en het RIVM, waarvan de resultaten vandaag gepresenteerd zijn, bevestigt dat eens te meer. Vervalste geneesmiddelen brengen grote risico’s voor de gezondheid met zich mee en schaden bovendien het vertrouwen in de farmaceutische zorg, stelt Nefarma.

Van de 82 medicijnbestellingen die de Consumentenbond (zonder recept) deed op diverse buitenlandse websites, werd bijna de helft niet eens geleverd, vaak zelfs ondanks betaling vooraf. De wél ontvangen pakketjes oogden volgens de onderzoekers vaak onbetrouwbaar. Afzenders waren onduidelijk, verpakkingen voldeden niet aan de eisen en in de helft van de gevallen ontbrak een bijsluiter.

Uit laboratoriumonderzoek van het RIVM naar de bestanddelen van de producten bleek vervolgens dat bij een groot deel de hoeveelheid werkzame stof meer dan tien procent afweek van de norm. Ook vond het instituut in sommige producten werkzame stoffen die niet in het betreffende middel thuishoorden. Níet gekeken is naar verontreinigingen, bijproducten en hulpstoffen in de geleverde ‘medicijnen’, die ook grote gevaren voor de gezondheid in zich kunnen dragen. Farmaceutische bedrijven zijn verplicht uitgebreid onderzoek te doen naar de aanwezigheid van dergelijke stoffen om aan te tonen dat hun geneesmiddelen veilig kunnen worden gebruikt.

Nefarma onderschrijft de conclusie van Consumentenbond en RIVM dat uiterste waakzaamheid geboden is bij het bestellen van geneesmiddelen via onbetrouwbare websites. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat ruim zestig procent van de via internet bestelde geneesmiddelen vervalst is. Een grote voorlichtingscampagne van het ministerie van Volksgezondheid, waaraan naast patiënten- en consumentenorganisaties ook Nefarma haar medewerking verleent, moet mensen dit najaar nóg bewuster maken van de gevaren van bestellingen van internet. Reguliere distributiekanalen bieden nog altijd verreweg de beste garanties.

Daarnaast zijn farmaceutische bedrijven in Europees verband gestart met een proefproject om te komen tot een systeem dat vervalsingen tegengaat. Daarbij worden unieke veiligheidskenmerken aan producten toegevoegd om elke individuele verpakking van geneesmiddelen te controleren op echtheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *