Nederlanders vertrouwen op EPD

Bijna zeven van de tien Nederlanders heeft vertrouwen in de betrouwbaarheid van de uitwisseling van medische gegevens. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) door TNS Nipo heeft laten uitvoeren over de houding van Nederlanders ten opzichte van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Een grote meerderheid (85%) denkt bovendien dat door de invoering van het landelijk EPD de kwaliteit van de medische zorg zal verbeteren.

Het overgrote deel (94%) van de respondenten heeft ook geen bezwaar gemaakt tegen het uitwisselen van medische gegevens. Een opvallend resultaat is dat ruim de helft van de bezwaarmakers ook voordelen ziet in het EPD en van mening is dat de zorg door het EPD zal verbeteren. Als grootste voordelen worden genoemd “Betere samenwerking tussen zorgverleners” en “voorkomen van medische fouten”. De meest genoemde nadelen zijn “de beveiliging van de eigen medische gegevens” en “mogelijke aantasting van de privacy”. Het onderzoek toont aan dat de meerderheid van de mensen de voordelen zwaarder laten wegen dan de nadelen. “Handig in geval van nood of in bepaalde situaties” is de vaakst genoemde reden om geen bezwaar te maken.

Opvallend is dat onder bezwaarmakers de kennis over het EPD relatief laag is. Uit het onderzoek blijkt verder dat ook de kennis van de totale groep mensen op belangrijke punten te kort schiet. Zo denkt eenderde van de ondervraagden ten onrechte dat zorgverzekeraars toegang hebben tot het EPD en weet men niet dat men te allen tijde bezwaar kan maken.

De NPCF zal daarom bij het Ministerie van VWS aandringen op een goede voorlichting over het landelijk te gebruiken elektronisch patiëntendossier. Atie Schipaanboord, directeur Beleid en Innovatie NPCF: “We hebben de afgelopen week via de media het bewijs gekregen dat zelfs onder artsen veel misverstanden bestaan over het landelijk EPD. Uit het onderzoek blijkt dat wanneer men meer informatie over het EPD krijgt, men positiever tegenover het EPD staat. Goede voorlichting kan een manier zijn om het draagvlak onder artsen verder te vergroten”.

One thought on “Nederlanders vertrouwen op EPD

  1. Jaap Uithof

    Onderzoek van de NPCF. Hmmmm, waar werden die ook al weer fors door gesubsidieerd…, was het niet VWS?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *