Nederlanders hebben vertrouwen in hun medicijnen

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen - CBG

Nederlanders geven het vertrouwen in hun eigen medicijnen het rapportcijfer 7,9. Slechts drie procent zegt onvoldoende vertrouwen te hebben. De vijf belangrijkste factoren die invloed hebben op het vertrouwen in medicijnen zijn de werking van het medicijn, hoe goed de arts of apotheker de patiënt informeert, bijwerkingen van medicijnen, verpakkingen in een andere taal en het wisselen van medicijnen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, in opdracht van het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG).

Vertrouwen

Het vertrouwen in artsen en apothekers als bron voor informatie over medicijnen is hoog, terwijl medicijninformatie op internet weinig vertrouwd wordt. 7 van de 10 respondenten hebben vertrouwen in de bijsluiter. Onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid wordt door 78% vertrouwd en 75% van de mensen heeft vertrouwen in de toelatingseisen die aan medicijnen worden gesteld.

Vertrouwen in medicijnen in Nederland

Bijna iedere Nederlander gebruikt wel eens een medicijn. Maar hoe staat het met het vertrouwen in medicijnen? Het Nivel heeft dit uitgezocht in opdracht van medicijnautoriteit CBG.

Vertrouwen in generieken kan beter

“Het Nivel-rapport laat zien dat het vertrouwen in medicijnen over de hele linie ruim voldoende is, maar kritisch als wij zijn, kijken we ook naar de verbeterpunten. Het moeten wisselen van medicijnen is er één; daar zijn we, onder leiding van het ministerie van VWS, al met tal van partijen mee bezig. In het verlengde daarvan ligt het vertrouwen in merkloze medicijnen, de ‘generieken’. Over generieken bestaan veel misverstanden. Ik zie een rol voor het CBG om hier beter over te communiceren”, aldus prof. dr. Ton de Boer, voorzitter van medicijnautoriteit CBG.

Werken aan betere medicijninformatie

De Boer: “Hoe goed een medicijn werkt, blijkt van grote invloed op het vertrouwen in medicijnen. Deze ‘gunstige effecten’ willen we beter onder de aandacht brengen. We hebben een prototype gemaakt van een compacte en meer visuele vorm van medicijninformatie, die naast de bijsluiter kan bestaan. Met andere organisaties gaan we aan de slag om dit verder te ontwikkelen. Ook werken we in het Netwerk Patiënteninformatie samen om betrouwbare medicijninformatie online makkelijker herkenbaar en begrijpelijker te maken. En met stichting Kijksluiter werken we aan begrijpelijke animatievideo’s over medicijngebruik.”

Het CBG gaat de komende periode met partijen in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek om deze en andere verbeterpunten te bespreken. Ook de jaarlijkse CBG Collegedag in juni staat in het teken van vertrouwen in medicijnen.

Over het onderzoek

Voor het CBG staat het vertrouwen in medicijnen centraal. Issues rond medicijnen zijn dagelijks in het nieuws, wat het vertrouwen in medicijnen en het goed gebruik van medicijnen kan beïnvloeden. Daarom heeft het CBG aan Nivel gevraagd dit vertrouwen te onderzoeken. Het is de eerste keer dat een dergelijk onderzoek in Nederland is gedaan. 753 leden van het consumentenpanel van Nivel hebben aan dit onderzoek meegewerkt.

Meer informatie
Vertrouwen in medicijnen: een vragenlijstonderzoek onder burgers
www.cbgcollegedag.nl

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *