Nederland en India strijden samen tegen antibioticaresistentie

Nederland en India gaan nauwer samenwerken op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft hierover vandaag afspraken gemaakt tijdens zijn bezoek aan Delhi. De afspraken gaan over Nederlandse hulp bij het opzetten van een samenwerkingsstructuur in India, en het inrichten en professionaliseren van een surveillance systeem, bijvoorbeeld door het uitwisselen vanrichtlijnen in ziekenhuizen over infectiepreventie.

Bruins: “Antibiotica zijn één van de belangrijkste uitvindingen ooit gedaan. Zij hebben een enorm positieve impact gehad op de wereldwijde volksgezondheid en dat hebben ze nog steeds. Maar als we niet voorzichtig met onze antibiotica omgaan worden bacteriën resistent. In dat geval kan een simpele blaasontsteking opeens dodelijk zijn. Dat moeten en kunnen we voorkomen”.

Internationale samenwerking essentieel

Nederland en India werken sinds enkele jaren samen op het gebied van overdraagbare ziekten, met een speciale focus op het bestrijden van antibioticaresistentie. Minister Bruins benadrukte het belang van een integrale aanpak, niet alleen nationaal maar juist ook door samenwerken over landsgrenzen heen; bacteriën houden zich namelijk niet aan landsgrenzen.

Nederlandse aanpak

Het Nederlandse beleid op het gebied van antibioticaresistentie kenmerkt zich door de One Health aanpak. Het gaat erom maatregelen te nemen op alle mogelijke gebieden: dieren (veterinair), gezondheidszorg, voeding, milieu, innovatie en internationaal. Om resistentie te voorkomen van bacteriën bij mensen en dieren moet je er bijvoorbeeld voor zorgen dat zorgvuldig en met goed beleid met antibiotica gewerkt wordt in zorginstellingen en boerderijen. En dat ook antibiotica als afval niet in het milieu terecht komt, op deze manier worden resistente bacteriën in oppervlakte- en grondwater vermeden. Kortom: met een One Health aanpak wordt op alle fronten antibiotica resistentie verkleind.

Author: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *