Nader onderzoek salbutamol Sandoz

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vindt dat nader onderzoek nodig is naar salbutamol aërosol 100 microgram/dosis van de firma Sandoz. Eerder waren er meldingen van een mogelijk minder effect. Een duidelijke oorzaak is nog niet gevonden. In Europees verband is geen kwaliteitsdefect van deze astma-inhalator aangetoond.

De meldingen zijn afkomstig van Bijwerkingencentrum Lareb. Het CBG neemt deze meldingen heel serieus. Het gaat vaak om astma-aanvallen bij patiënten die eerst een andere astma-inhalator gebruikten. De aanvallen zijn soms ernstig.

Het gaat alleen om het type inhalator dat sinds najaar 2014 in Nederland op de markt is (RVG 34424). De inhalator wordt gebruikt voor de behandeling van ademhalingsproblemen als gevolg van astma, chronische bronchitis en longemfyseem en ter voorkoming van astmatische klachten. Deze inhalator wordt veel gebruikt, ook door kinderen, en vaak in acute situaties.

Europees onderzoek
Op advies van het CBG is de werkzaamheid van het middel dit voorjaar Europees in kaart gebracht. Naast Nederland bleek alleen sprake van een verhoogd aantal meldingen in Duitsland. Het aantal meldingen in Duitsland bleek na marktintroductie bovendien snel af te nemen. Mogelijk speelt het wisselen tussen astmamiddelen hier een rol.

Zolang er geen resultaten uit het nader onderzoek zijn, adviseert het CBG patiënten om de salbutamol Sandoz aërosol 100 microgram/dosis inhalator gewoon volgens voorschrift te blijven gebruiken. Neem contact op met uw arts of apotheker als u vragen heeft of twijfelt of de inhalator voldoende werkt.

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *