Nabestaanden meer betrokken na melding calamiteit met dodelijke afloop

By | 12/10/2015

Nabestaanden worden voortaan door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) meer betrokken bij een onderzoek naar een calamiteit met dodelijke afloop. Ook moet zo’n onderzoek altijd door een externe voorzitter worden geleid. Het ministerie van VWS heeft deze wijzigingen in ouderen- en gehandicaptenzorg per 1 oktober 2015 doorgevoerd.

De maatregelen dienen nabestaanden meer zekerheid te geven dat de calamiteit goed wordt onderzocht. Na een jaar zal IGZ kijken wat het effect is van de veranderingen en of de werkwijze ook geschikt is voor andere sectoren.

Nabestaanden op de hoogte van melding
Zorgaanbieders die een calamiteit met dodelijke afloop veroorzaken, moeten dit melden bij IGZ. IGZ stuurt voortaan een brief aan de nabestaanden om hen op de hoogte te stellen van de melding. Vervolgens neemt de Inspectie telefonisch contact op met de nabestaanden om te melden hoe het onderzoek zal verlopen.

De input van de nabestaanden wordt meegenomen in de beslissing van IGZ om zelf onderzoek te doen of dit te laten uitvoeren door de zorgaanbieder. Als de zorgaanbieder het onderzoek uitvoert moet deze zelf een externe voorzitter aantrekken.

Meer informatie
– IGZ: Grotere betrokkenheid familie of nabestaanden bij calamiteiten met dodelijke afloop

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *