Multidisciplinair document ‘Afbouwen overige antidepressiva’ biedt handvatten voor zorgverleners

By | 12/05/2023

Een nieuw, multidisciplinair document biedt zorgverleners en patiënten handvatten bij het voorbereiden en begeleiden van de afbouw van elk antidepressivum. Het nieuwe document volgt op een document dat de beroepsverenigingen van huisartsen (NHG), apothekers (KNMP) en psychiaters (NVvP) samen met patiëntenkoepel MIND, in 2018 opstelden voor veelgebruikte SSRI’s en SNRI’s. Het advies voor de afbouw van antidepressiva is daarmee compleet.

Stoppen met antidepressiva

Naast het document voor artsen en apothekers is ook informatie voor patiënten ontwikkeld over het stoppen met antidepressiva. Daarnaast is voor apothekers een praktische samenvatting van dit document beschikbaar.

Het multidisciplinaire document geeft informatie over hoe de patiënt samen met de behandelaren kan afbouwen en kan handelen als er onttrekkingsverschijnselen optreden. Daarnaast is er informatie te vinden over begeleiding van de patiënt. Deze nieuwe producten zijn ontwikkeld met behulp van subsidie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Deze documenten bieden meer houvast voor patiënten, naasten en behandelaren om gezamenlijk te beslissen hoe ze antidepressiva kunnen afbouwen. Ze geven aanbevelingen voor een goede voorbereiding en begeleiding tijdens het afbouwen. Openbaar apothekers hebben daar ook een belangrijke rol bij.

Downloaden

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *