Mogelijk risico gebroken of gebarsten injectieflacons Velcade

Recent zijn er in Duitsland en in de Verenigde Staten (VS) klachten ontvangen over gebroken of gebarsten flacons van het middel Velcade 3,5 mg (bortezomib). Bij verdere inspectie tijdens het verpakkingsproces, voordat de producten op de markt komen, zijn nog vier gebroken of gebarsten flacons aangetroffen. Er bestaat een risico als patiƫnten of zorgverleners te maken krijgen met gebroken of gebarsten flacons Velcade 1 mg en 3,5 mg.

Zorgverleners wordt aanbevolen om uit voorzorg de flacon grondig op barstjes en/of andere beschadigingen te inspecteren. Als er beschadigingen zijn, gebruik de flacon dan niet en neem contact op met het bedrijf Janssen. Daarnaast is het belangrijk om altijd handschoenen te dragen, een (veiligheids)bril, een mondkapje en andere beschermende kleding. Mocht bortezomib per ongeluk op de huid terecht komen, trek de besmette kleding of schoenen uit en was de huid met water en zeep. Bij aanraking met de ogen dient het oog minimaal 15 minuten met water gespoeld te worden. Raadpleeg in beide gevallen onmiddellijk een arts. Doe dit ook wanneer het geneesmiddel per ongeluk wordt ingeslikt.

Dit schrijft de firma Janssen in een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar alle Nederlandse ziekenhuisapothekers, groothandels, oncologie- en hematologieverpleegkundigen, hematologen, oncologen en de genoemde specialisten in opleiding.

Bortezomib wordt gebruikt bij de behandeling van multipel myeloom, een kanker van het beenmerg, als monotherapie of in combinatie met andere geneesmiddelen.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) op de hoogte gebracht. Een overzicht van DHPC’s is te vinden op de website van het CBG.

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *