Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme

By | 12/10/2017

Al langer is bekend dat door mens en dier uitgescheiden medicijnen in oppervlaktewater en bodem slecht afbreekbaar zijn. Gevolg is dat residuen terechtkomen in drinkwater en landbouwgewassen. In Amerikaans onderzoek dat is gepubliceerd in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen deze verontreiniging en autisme bij de mens. De hoofdauteur, Gaurav Kaushik, komt binnenkort naar Nederland om de onderzoeksbevindingen toe te lichten.

Medicijnresten

De groep wetenschappers onder leiding van Michael Thomas ontdekten eerder al dat medicijnresten in de hersenen van jonge vissen groepen genen activeert die bij de mens gerelateerd zijn aan autisme, parkinson en multiple sclerose. Vooral de relatie met autisme was overtuigend. Kaushik c.s. hadden al aangetoond dat psychofarmaceutische middelen door de darm en placenta heen gaan en zo de hersenen van het zich ontwikkelende embryo bereiken. Het nieuwe vervolgonderzoek wijst nu uit dat lage concentraties van deze middelen inderdaad in menselijke cellen genen beschadigen die verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling van de hersenen [1].

Milieukringloop

Het onderzoek maakt duidelijk dat het voorkomen van de milieukringloop van humane en veterinaire medicijnen meer aandacht behoeft. Gezien het belang voor de volksgezondheid dient hiertoe in de hele medicijnketen met spoed een pakket maatregelen ontwikkeld te worden. Geneesmiddelen zijn immers, in tegenstelling tot pesticiden, niet gemakkelijk uit te bannen of te vervangen.

Symposium Groene Farmacie

Om dit onderwerp te agenderen, vindt op initiatief van de VVM, het netwerk van milieuprofessionals, op 27 oktober a.s. het symposium Groene Farmacie plaats. Tijdens dit symposium worden concrete opties voor actie beschreven door nationale en internationale experts. Er komen sprekers uit de VS, Duitsland en Zweden, waaronder Gaurav Kaushik. De voertaal van de conferentie is Engels en de dag vindt plaats bij het Universitair Medisch Centrum van Utrecht. Voor meer informatie en inschrijven: www.vvm.info/greenpharmacy.

[1] Gaurav Kaushik, Yu Xia, Jean C. Pfau, Michael A. Thomas, Dysregulation of autism-associated synaptic proteins by psychoactive pharmaceuticals at environmental concentrations, Neuroscience Letters, September 28 2017, https://doi.org/10.1016/j.neulet.2017.09.058.

Author: VVM

De VVM is een netwerk van professionals die actief zijn op het brede terrein van milieu, mvo, veiligheid, natuur, internationale vraagstukken, noem maar op. De professional kan vele achtergronden hebben, het gezamelijke raakvlak is milieu en duurzaamheid. Mensen weten elkaar te vinden op allerlei onderdelen en thema's binnen dit werkveld, binnen VVM-verband. Niet statisch, maar dynamisch: je draagt bij en neemt deel waar je wilt, je legt verbanden en contacten en daarmee verbreed je je professionele netwerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *