Modernisering GVS jaar uitgesteld naar 1 januari 2023

By | 11/11/2020

Minister Van Ark (VWS) stelt de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) met een jaar uit naar 1 januari 2023. Dit schrijft de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Regeerakkoord

Het uitstel zorgt ervoor dat de taakstelling uit het regeerakkoord van € 140 miljoen voor het jaar 2022 niet wordt gehaald. De minister geeft aan dat de dekking van het besparingsverlies wordt gevonden binnen de VWS-begroting en onderdeel uitmaakt van de voorjaarsbesluitvorming.

‘Medische noodzaak’

Voorts geeft minister Van Ark aan dat ook de Algemene Maatregel van Bestuur, die de toepassing van ‘medische noodzaak’ bij een GVS-bijbetaling mogelijk maakt, is vertraagd. Deze wordt nu voor de zomer van 2021 verwacht. Voor het einde van 2020 stuurt de minister een Kamerbrief over de verdere aanpak van de modernisering van het GVS.

Impact modernisering

Eerder heeft de KNMP in de consultatie met VWS aangegeven dat de impact van de modernisering op patiënten en apothekers ingrijpend is.

Ook in een recente brief aan de Kamer heeft de KNMP ervoor gepleit om het zorgverlenerschap niet in de verdrukking te laten komen door de modernisering van het GVS.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *